พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ 18 ...

ที่ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ / วานนี้ (วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567) พลอากาศเอก อนันตชัย  แก้วศรีงาม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ 18 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 108 คน ประกอบด้วย ข้าราชการทหาร ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ ผู้บริหารองค์กรรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ซึ่งมีระยะเวลาการฝึกอบรมฯ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 2 เมษายน 2567 
สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฝึกอบรมฯ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างข้าราชการของกองทัพอากาศ เหล่าทัพ และผู้บริหารองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคเอกชน ให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นพลังที่สำคัญในการตอบสนองภารกิจต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และพัฒนาประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้การฝึกอบรมฯ ได้จัดให้มีการบรรยาย พร้อมทั้งการศึกษาดูงานสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในกองทัพอากาศและนอกกองทัพอากาศ 

การฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถเป็นแกนหลักในการช่วยเหลือประชาชนและเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันเหตุร้ายแรงได้อย่างถูกวิธีและทันสถานการณ์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันต่อไป ...ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’