ทอ. เปิดกิจกรรม Open House โรงเรียนการบิน ประจำปี 2566 ...

ที่ โรงเรียนการบิน กำแพงแสน กองทัพอากาศ / เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 พลอากาศตรี พิทูร  เจริญยิ่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Open House โรงเรียนการบิน ประจำปี 2566    


การจัดงาน Open House โรงเรียนการบิน ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมหลัก รวมทั้งหมด 4 กิจกรรม คือ..

1. กิจกรรมอบรมจิตอาสานักแยกขยะ

2. กิจกรรมปลูกต้นไม้รักษาธรรมชาติ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนการบิน

3. กิจกรรม One Day Pilot

4. กิจกรรม Open House โรงเรียนการบิน โดยร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนโดยรอบ ประกอบด้วย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท อุตสาหกรรมการบิน (จำกัด), โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ, โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน, โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน, โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา, โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา, โรงเรียนวัดโพธิ์งาม, องค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบ, องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา, องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง    ทั้งนี้ กิจกรรม Open House โรงเรียนการบินในวันนี้ ภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ "Training for the best pilots with Sustainability ESG2024", การจัดนิทรรศการ การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, การจัดนิทรรศการ ปลูกจิตสำนึกการคัดแยกขยะ, การจัดแสดงเครื่องจำลองการบินเสมือนจริง (VR Simmulator), การจัดแสดงสาธิตการยังชีพในป่าและโดดร่มพาราเซล, การจัดแสดงอาวุธยุทธโธปกรณ์ทางทหาร โดยกองพันทหารอากาศโยธิน โรงเรียนการบิน, การจัดแสดงเครื่องบินเล็ก, การสาธิตการปฏิบัติของสุนัขทหาร และการบินหมู่ 4 ของอากาศยานทั้ง 3 แบบ ได้แก่ CT-4E , DA-42 และ T-6C


กิจกรรม Open House ทึ่จัดขึ้นในปีนี้ นอกจากจะเป็นการเผยแพร่กิจการและการปฏิบัติงานของโรงเรียนการบินแล้ว ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การสร้างความร่วมมือกับทุกองค์กรและทุกชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงเรียนการบินในการร่วมกันพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น คือการสร้างความพัฒนาที่อนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยยึดหลักการบริหารงานองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล …


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...