ทอ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษในการทำหน้าที่สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์กองทัพอากาศ ...

ที่ ห้องรับรองพิเศษ 1 กองบัญชาการกองทัพอากาศ / วานนี้ (วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566) พลอากาศเอก พันธ์ภักดี  พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษในการทำหน้าที่สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์กองทัพอากาศให้กับผู้บริหารระดับสูงของกองทัพอากาศที่ดำรงตำแหน่งและเคยดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารอากาศ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพอากาศในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยมีผู้เข้ารับมอบประกาศนียบัตรและเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ ในการทำหน้าที่สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์กองทัพอากาศ จำนวน 9 คน ดังนี้..

1. พลอากาศเอก พันธ์ภักดี  พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ

2. พลอากาศเอก ณรงค์  อินทชาติ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ

3. พลอากาศเอก เสกสรร  คันธา เสนาธิการทหารอากาศ

4. พลอากาศตรี ณัฐพล  เกี่ยวพันธ์งาม ผู้อำนวยการสำนักระบบบัญชาการและควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

5. นายศุภชัย  บุรัสตระกูล

6. นายเกียรติศักดิ์  ไชยเสน

7. นายวีรจักร  สัจจเทพ 

8. นายสุภัค  ลายเลิศ

9. นายอนุรักษ์  บัวสุวรรณ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...