มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จัดประชุมเพื่ออนาคตเยาวชน ...


ที่ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ / (เมื่อเร็วๆ นี้) คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำปี 2566 โดยมี ม.ร.ว.พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์ ที่ปรึกษา ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ รองประธานฯ และกรรมการ  อาทิ.. ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข, อารยา อรุณานนท์ชัย, อุบล อัครพัฒน์, ทิพวิภา สุวรรณรัฐ, วิลาวัลย์ ธรรมชาติ, วรสุดา รัตนสุคนธ์ และ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ.. กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมประชุมด้วย  

ที่ประชุมได้รับทราบพระมหากรุณาใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ ที่พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมพระราชนิพนธ์คำกลอน เพื่อเชิญไปจัดพิมพ์ลงบนหน้าปกสมุดฉีก ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช 2567 สำหรับมอบเป็น ส.ค.ส. อำนวยพรแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ และกรรมการมูลนิธิ ฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567   และที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ อาทิ.. 

1) ปี 2566 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยได้ให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง การศึกษา จำนวนทั้งสิ้นเกือบ 2,200 ทุน เป็นเงินมากกว่า 10 ล้านบาท  โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ.. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาต่างๆ และสื่อมวลชนทุกแขนง 

สำหรับการดำเนินงานในทุกจังหวัด มี ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานคณะกรรมการทุนการศึกษา และ ประธานแม่บ้านมหาดไทย ในฐานะประธานอุปการะเยาวชน ได้ไปเยี่ยมเยียนดูแลทุกข์สุขของเยาวชนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเยาวชนและครอบครัวผู้รับทุนมูลนิธิฯ อย่างใกล้ชิด ซึ่งมูลนิธิได้เสนอให้ผู้มีผลงานดีเด่นในการดูแลเยาวชนทุนมูลนิธิในทุกจังหวัดได้รับรางวัล “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ” ด้วย

2) การจัดกิจกรรมในปี 2567 อาทิ..

- พิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บุคคลสำคัญของโลก ประธานก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ

- การจัดพิธีพระราชทานเข็ม “ พุ่มเพชร ” สัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ และจัดการประชุมประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดทุกจังหวัด  (ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด) 

- พิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา และ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร อดีตประธานมูลนิธิ ฯ

- การมีส่วนร่วมในการจัดงาน “ วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ” ในปี ๒๕๖๗

3) เห็นชอบงบการเงินของ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งในวโรกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เมื่อปี 2525 โดย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธานก่อตั้งมูลนิธิฯ ตามคำกราบทูลเชิญของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ผู้ประสานการก่อตั้ง  โดยคณะกรรมการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  ได้มอบให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าของเรื่องสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิ 

ปัจจุบันพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเป็นประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ตั้งแต่ปี 2553 ตามคำกราบทูลเชิญของที่ประชุมใหญ่ ของคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ เพื่อทรงเป็นศูนย์รวมใจ ประทานพระเมตตาบารมีคุ้มเกล้าฯ ให้มูลนิธิฯ สามารถดำเนินงานที่ยังคุณประโยชน์ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้อย่างมั่นคง และเป็นที่ศรัทธาเชื่อมั่นของประชาชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยมีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนโดยให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทุกอำเภอ ทุกสังกัด ทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นกว่า  32,600 ทุน  เป็นเงินทุนทั้งสิ้นกว่า 274 ล้านบาท 

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมชุบชีวิต ให้โอกาสเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องติดต่อบริจาคเงินได้ที่ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ไลน์ไอดี 080-404-2439 และ 085-114-8900 ใบเสร็จรับเงินนำไปลดหย่อนภาษีได้ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...