บทเพลงพระราชนิพนธ์กระหึ่มทั่วประเทศ กระทรวง อว. บรรเลงเพลงของพ่อ เทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในหลวง ร.9 “ ศุภมาส ” เปิดงาน พร้อมนำร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกับประชาชน ...ที่ สวนหลวงพระราม 8 เชิงสะพานพระราม 8 ติดริมน้ำเจ้าพระยา ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ / เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 5 ธ.ค.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จัดงาน " ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ " เทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2566 วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ มี น.ส.ศุภมาส อิสรภักดี รมว.อว. เป็นประธาน พร้อมด้วย นายจักรพงษ์ แสงมณี รมช.ต่างประเทศ และผู้บริหาร อว. เข้าร่วม โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนเข้ามาร่วมงานจำนวนมาก มีวงดนตรีสากล KU BAND จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ นำบทเพลงพระราชนิพนธ์อันแสนไพเราะ มาร่วมขับร้องและบรรเลงเพลง อาทิ ใกล้รุ่ง ยามเย็น เสี่ยงรัก พร้อมกับบทเพลงร่วมสมัย อาทิ.. ในหลวงของแผ่นดิน แก้วเกษตร หลงคอย เป็นต้น

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว.กล่าวรายงานว่า.. อว. จัดงาน “ ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ ” เพื่อแสดงดนตรีบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั่วประเทศ ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงดนตรี H.M.song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ การเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้แก่.. การแสดงโขน การแสดงบินโดรนแปรอักษร การแสดงการวาดภาพและศิลปกรรมช่างไทย และการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งศาสตร์ต่างๆ 9 ด้าน และพระอัจฉริยภาพด้าน การดนตรี ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และด้านการช่างไทย โดยในปีนี้ อว. มีการจัดงานมากกว่า 62 จังหวัด ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีสถาบันการศึกษา และหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วม เช่น โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และส่วนราชการอื่นๆ ในพื้นที่มากกว่า 75 องค์กรเข้าร่วม

ขณะที่ น.ส.ศุภมาส กล่าวเปิดงานว่า.. วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสําคัญของประเทศใน 3 โอกาส ได้แก่.. วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงอุทิศ พระวรกาย พระราชหฤทัย และพระสติปัญญาของพระองค์ บําเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันยังประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรของพระองค์มาโดยตลอด รัฐบาลจึงได้น้อมนําพระปฐมบรมราชโองการมาเป็นเข็มทิศนําทางในการ บริหารประเทศ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว และก้าวกระโดด อันมีความความท้าทายให้กับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และได้กลายเป็น ปณิธานที่สะท้อนผ่านพระปฐมบรมราชโองการในการกําหนดภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจท่ี รัฐบาลจะต้องกําหนดทิศทางในการพัฒนาจุดแข็งของประเทศ โดยมอบหมายนโยบายการดําเนินงานผ่านข้าราชการได้ทําสิ่งที่ดีให้กับผืนแผ่นดินไทย เพื่อเป็นแผ่นดินทอง เป็นสุวรรณภูมิที่ประชาชนมีความอยู่ดี กินดี มีชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

“ นอกจากนโยบายต่างๆ ในเชิงการพัฒนาประเทศแล้ว การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ก็ถือเป็น “Soft power” ที่สําคัญต่อการสร้างคน สร้างประเทศ และเป็นแรงผลักดันสําคัญของประเทศไทยสู่เวทีโลก วันนี้จึงเป็นการนําพลังด้านดนตรีที่ซึ่งเป็น Soft power ที่รัฐบาลให้ความสําคัญ มีศักยภาพอันโดดเด่นของแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ นํามาถ่ายทอดความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางดนตรี ทรงเป็นสังคีตกวีและนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่อง ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรี ทรงพระราชนิพนธ์เพลงแยกและเรียบเรียงเสียงประสาน ทรงเป็นครูสอนดนตรีแก่ข้าราชบริพารใกล้ชิดและทรงซ่อมเครื่องดนตรี สมกับที่พสกนิกรชาวไทยน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “ อัครศิลปิน ” ตลอดจนทรงเชี่ยวชาญในศิลปะแขนงต่าง ๆ อย่างแท้จริง ” รมว.อว. กล่าว“ การจัดแสดง " ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ " อว. จะจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และ เทิดพระเกียรติต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นที่รักของประชาชนชาวไทยทุกคน ”

จากนั้น ได้มีการใช้โดรนกว่า 100 ลำ จาก สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ   ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) บินแปรอักษร เป็นคำว่า “ ร.9 ” เรียกเสียงฮือฮาจากผู้มาร่วมงานอย่างมาก แปรอักษรเป็นคำว่า “ ร.9 ” เรียกเสียงฮือฮาจากผู้มาร่วมงานอย่างมาก ต่อมา น.ส.ศุภมาส ได้ร่วมรับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมกับประชาชนจนกระทั่งเสร็จสิ้นงาน ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...