ททท. ร่วมเปิดงานฉลองสมโภช พระอาราม 338 ปี วัดมหาธาตุรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร หวังผลักดัน Soft power กลุ่มนักท่องเที่ยว Sub Culture สายความเชื่อและศรัทธา ...

ที่ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ฯ เขตพระนคร กรุงเทพฯ / เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 27 ธ.ค. 66 นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผูู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดงานสมโภชพระอาราม ครบ 338 ปี  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี)ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิชย์ รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเปิดงานฯ และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีฯ


งานดังกล่าวฯ จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “ บุญสมโภชครบรอบ 338 ปี วัดมหาธาตุยวราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวง กรุงเทพฯ ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2567 เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า และสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ในวโรกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว สืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย และเผยแพร่กิจกรรมของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ.. พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระอารามและถวายเพล การบรรยายและเสวนาพระธรรมทูต พิธีเจริญจิตตภาวนา สวดมนต์ข้ามปี (31 ธ.ค.66-1 ม.ค.67) นิทรรศการ พิเศษ 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ฯ การแสดงดนตรีไทยร่วมสมัยประกอบแสงไฟ การแสดงทางวัฒนธรรม อย่างเช่นดนตรีไทย โขน รำไทย ลิเก กิจกรรมตลาดวันวาน ย่านวังหน้า ร.ศ.241 กิจกรรมคิดถึงวันวาน ย่านวังหน้า: ลิ้มรสอาหารอร่อยแบบไทยโบราณ แพทย์แผนไทย นวดบำบัด ตำรับยาโบราณ พยากรณ์ดวงชะตา เลือกซื้อของเก่าของสะสม Workshop & DIY และสอยกัลปพฤกษ์ เป็นต้นนอกจากนี้ พลาดไม่ได้กับ 5 จุด การแสดง แสง สี และประดับไฟ สวยงามตระการตา ใน Concept “ การเดินทางด้วยแสงแห่งปัญญา : JOURNEYING THROUGH LIGHT OF WISDOM ” 

1. บริเวณด้านหน้าตึกแดง

2. พระปรางค์ 

3. เจดีย์ที่ตั้งวัดสลัก

4. พระบวรราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสิงหนาถและต้นพระศรีมหาโพธิ์ และ

5. อุโมงค์ทางเข้าประตูตึกแดง 
ททท. คาดว่า.. การจัดงานดังกล่าวฯ จะเป็นการส่งเสริมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวด้าน Soft power ก่อให้เกิดสินค้าและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวกลุ่ม Sub culture สายศรัทธา สายมู สายความเชื่อศาสนา ในพื้นที่กรุงเทพมหาคร เพิ่มมากขึ้น 
ชวนเที่ยวงานสมโภชพระอาราม 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวงแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ จัดงานสมโภชพระอาราม 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวงแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ ช่วงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2567 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย 

ชมนิทรรศการพิเศษ 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ การประดับไฟ แสง สี สวยงามตระการตา Concept “ การเดินทางด้วยแสงแห่งปัญญา : JOURNEYING THROUGH LIGHT OF WISDOM ” 

การแสดงดนตรีไทยร่วมสมัยประกอบแสงไฟ 27 ธ.ค. 66 : THE SOUND OF SIAM , 28 ธ.ค. 66 : วงดนตรีร่วมสมัยกอไผ่ , 29 ธ.ค. 66 : อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี และคุณปุ้ย ดวงพร พงศ์ผาสุก , 30 ธ.ค. 66 : วงเสียงไทยคอรัส , 31 ธ.ค. 66 : วง SU Feroci Light Orchestra โดย อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ , 1 ม.ค. 67 : วง Thai Symphony Brass Quintet โดย อ.สุกรี เจริญสุข , 2 ม.ค. 67 : วงขุนอิน เดอะบางสะพาน การแสดงวัฒนธรรม การแสดงดนตรีไทย, โขน, รำไทย, ลิเก, กองสะบัดชัย และโนราห์เยาวชน เป็นต้น

ชมเสน่ห์ตลาดวันวาน ย่านวังหน้า ร.ศ.241 คิดถึงวันวาน ย่านวังหน้า : ลิ้มรสอาหารอร่อยแบบไทยโบราณ ของอร่อยประจำย่าน อุดหนุนงานหัตถศิลป์ เครื่องหอม เครื่องประดับ งานปั้น งานจักสาน และสินค้าเด่นต่างๆ 

เสน่ห์ย่านท่าพระจันทร์ : พบแพทย์แผนไทย นวดบำบัด ตำรับยาโบราณ พยากรณ์ดวงชะตา เลือกซื้อของเก่าของสะสม 

Workshop & DIY : จัดดอกไม้ถวายพระ จัดพานพุ่ม จัดโต๊ะหมู่บูชา ร้อยมาลัย

สอยกัลปพฤกษ์ : อธิษฐานจิตรับรางวัลจากต้นกัลปพฤกษ์ สัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์ ประวัติศาสตร์นอกห้องเรียน : ย้อนไปวันวาน เรื่องเล่าย่านวังหน้า ภาพเก่าเล่าเรื่อง 

เสริมสิริมงคล : จำหน่ายชุดสังฆทาน ไทยทาน ถวายพระ ของฝาก สำหรับญาติผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่เคารพรัก เลือกของขวัญปีใหม่ 

กิจกรรมเสบียงบุญ : ถวายสังฆทานพระสงฆ์, บริจาคร่วมบุญบูรณปฎิสังขรณ์วัด 339 บาท รับพระสมเด็จอรหัง เป็นที่ระลึกเพื่อการบูชา 

ชมนิทรรศการพิเศษในพระอุโบสถ จัดแสดงเครื่องโต๊ะลายครามงดงามล้ำค่า และคัมภีร์ใบลานเก่าแก่ตั้งแต่ยุคแรกสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ รวมถึงต้นฉบับใบลานเทศน์ลายมือสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) และผ้าห่อคัมภีร์โบราณหลากหลายลวดลายที่หาชมยาก

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีกิจกรรมเจริญจิตตภาวนา สวดมนต์ข้ามปี “ เสริมบุญบารมี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2567 ”

ความพิเศษของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ที่ต้องมากราบสักการะและร่วมบุญครั้งหนึ่งในชีวิต คือ เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์แห่ง 3 ยุค กรุงศรีอยุธยา – กรุงธนบุรี – กรุงรัตนโกสินทร์ เป็นวัดที่มีสมเด็จพระสังฆราชถึง 4 พระองค์ เป็นวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของไทย และ เป็นวัดที่ทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรก เป็นวัดที่มีพระอุโบสถใหญ่ที่สุดในพระนคร 

กราบสักการะพระเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ (พระเจดีย์ทอง) ในพระมณฑป พระศรีสรรเพชญ์ พระประธานในพระอุโบสถ หลวงพ่อหิน พระประธานในอุโบสถวัดสลัก (ชื่อเดิมของวัดมหาธาตุ) และพระบวรราชานุสาวรีย์สมเด็จกรมพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล พระราชอนุชาร่วมพระชนกชนนีกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทั้งเป็นวัดที่มีต้นพระศรีมหาโพธิ์อายุ 205 ปีจากหน่อต้นทรงตรัสรู้ที่พุทธคยาล่าสุด !!! วัดมหาธาตุฯ ยังจัดแสดงพระแสงราวเทียน ที่สมเด็จกรมพระบวรมหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ถวายเป็นพุทธบูชาก่อนสิ้นพระชนม์ พระแสงราวเทียน คือพระแสงดาบคู่พระทัยที่สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ทรงใช้ในการศึกตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อกู้บ้านเมืองจากข้าศึก ด้วยความผูกพันศรัทธายาวนานที่ทรงมีต่อวัดมหาธาตุฯ ที่เคยเป็นจุดหลบภัย ทรงสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และทรงบรรพชาที่วัดนี้ ทำให้ในคราวประชวรหนักช่วงปลายพระชนม์ชีพ สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทได้เสด็จพระราชดำเนินจากวังหน้า มากราบลาสักการะพระประธานในพระอุโบสถใหญ่ น้อมถวายพระแสงทำเป็นราวเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชา หลังจากนั้นไม่นานก็เสด็จสวรรคต พระแสงราวเทียนได้อยู่คู่วัดมหาธาตุฯมาจวบจนกระทั่งสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอย คาดว่าน่าจะเป็นช่วงการบูรณะหลังคาพระอุโบสถราวปี 2500 และ ได้พบก่อนจัดงานสมโภชเพียงไม่กี่วัน

จอดรถได้สะดวกที่สนามหลวง แล้วเดินเข้ามาท่องเที่ยววัด ทางด้านพระบวรราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ...
#วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ #งานสมโภชพระอารามหลวง338ปีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ #เที่ยวโซนรัตนโกสินทร์ #เที่ยวกรุงเทพมหานคร #วัดมหาธาตุ #วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์ #เที่ยววัด #เที่ยววัดเที่ยววัง #วัดมหาธาตุกรุงเทพ ...

#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ... #ททท ...

#338ปีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ...

#สุขทันทีที่เที่ยวกรุงเทพมหานคร ...

#โมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอบ ...

#กรุงเทพมหานคร ... #Bangkok ... #Amazingthailand ... #ศรัทธามหานคร ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...