วว. ร่วมกับ 14 หน่วยงานภาคี ภาครัฐ,เอกชน เร่งผลักดันผลิตภัณฑ์ OTOP จำหน่ายบนเครื่องบิน ...

กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ผนึกกำลังครั้งใหญ่ ร่วมกับ 14 หน่วยงาน ภาคีเครือข่าย ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน ครั้งที่ 4 ในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (ONE TAMBON ONE PRODUCT (OTOP)) มาตั้งแต่ปี 2544 พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ยกระดับผลิตภัณฑ์ หล่อหลอมภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า เพิ่มมูลค่าความเป็นอัตลักษณ์
ที่ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี / เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน ครั้งที่ 4 ” โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีและร่วมลงนามกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย.. กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท คิง เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด และบริษัท มอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตในชุมชน สร้างภาพลักษณ์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยสู่สากล ภายใต้ MOU ดังกล่าว วว. พร้อมให้การสนับสนุนในการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ OTOP ตลอดจนการสนับสนุนสถานที่การผลิตที่ได้รับมาตรฐาน GMP ประเภทอาหาร เพื่อร่วมผลักดันศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และยกระดับผลิตภัณฑ์ของไทย โดยมุ่งเน้นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และส่งเสริมช่องทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อจัดจำหน่ายในระดับสากลต่อไป สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน ครั้งที่ 4 เป็นการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการช่วยกันผลักดันพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อยกระดับ Brand OTOP ไปสู่สากล ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นกระบอกเสียงอันทรงพลังในการประชาสัมพันธ์ Soft Power ของประเทศไทย ส่งเสริมภาพลักษณ์ เสริมสร้างความภาคภูมิใจ ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ไทย อันทรงคุณค่าสู่สายตาชาวโลก ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...