อว. ห่วงฝนตกหนักภาคใต้ มอบ สสน. ระดมกำลังร่วมกับเครือข่าย พร้อมรับมือ ชวนประชาชนโหลดแอป ThaiWater ...

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ห่วงฝนตกหนักภาคใต้ เตือนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส มอบ สสน. ระดมกำลังร่วมกับเครือข่ายพร้อมรับมือ ชวนประชาชนโหลดแอป ThaiWater ติดตามสถานการณ์น้ำล่วงหน้าที่ ห้องบัญชาการและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (ชั้น 2) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) / เมื่อวันที่ 20 พ.ย. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบหมาย นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว. เป็นผู้แทน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. พร้อมหารือการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง และสนับสนุนการรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ นำชมหน่วยวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำเคลื่อนที่ (Mobile War Room) เทคโนโลยีโทรมาตรอัตโนมัติตรวจวัดข้อมูลสภาพอากาศและระดับน้ำ ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงรองรับคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติและระบบคาดการณ์สถานการณ์น้ำ จากนั้นเข้ารับฟังบรรยายสรุปคาดการณ์สถานการณ์น้ำ ณ ห้องบัญชาการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ ชั้น 2 โดยมีเครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้ร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนัก ประกอบด้วย เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ลุ่มน้ำปัตตานี (เครือข่าย 3 จังหวัดชายแดนใต้), ศูนย์บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำตรัง เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช, เครือข่ายตำบลถ้ำใหญ่และตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 (สุราษฎร์ธานี) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้แทนจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมหารือการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง และสนับสนุนการรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

นางสาวสุชาดา กล่าวว่า.. เนื่องจากประเทศไทยได้ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้ว เป็นสัญญาณในการเข้าสู่ฤดูมรสุมของภาคใต้ โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย หลังจากที่ได้รับฟังข้อมูลจาก สสน. ซึ่งทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ที่รวมรวบและเชื่อมโยงข้อมูล 52 หน่วยงาน จาก 12 กระทรวง มีระบบวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำที่ดีที่สุดในอาเซียน พบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของภาคใต้ จนทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายสำคัญต่างๆ เริ่มมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา รวมถึงบริเวณพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้


“ ในช่วงสัปดาห์นี้จากลมหนาวที่พัดมาแรง จะทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบกับทะเลจะมีคลื่นสูง ทำให้น้ำทะเลดันเข้ามาท่วมพื้นที่ลุ่มปากแม่น้ำได้ ซึ่ง รมว.อว. มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน จึงได้มอบหมายให้ สสน. สนับสนุนการแจ้งเตือนสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนภาคใต้ รวมทั้งให้ข้อวิเคราะห์สำหรับเตรียมการรับมืออุทกภัยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ทั้งการร่วมจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยส่วนหน้า กับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยให้ สสน. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเครื่องมือและระบบเทคโนโลยีต่างๆ อย่างเต็มประสิทธิภาพ ประกอบด้วย รถ Mobile War Room สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศแจ้งเตือนอัตโนมัติ ระบบคาดการณ์สถานการณ์น้ำเต็มรูปแบบ 12 ระบบ และแอปพลิเคชันติดตามสถานการณ์น้ำ ThaiWater เพื่อให้พี่น้องประชาชนรู้เท่าทันสถานการณ์ล่วงหน้า เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมประสานงานและรับข้อมูลสถานการณ์น้ำจาก สสน. เกิด “โมเดล อว. แจ้งภัยน้ำ” สื่อสารเตือนภัยจากภาควิชาการสู่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง รวมทั้งนำความเชี่ยวชาญทางเทคนิควิชาการ เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับจังหวัดในการเตรียมการรับมือให้กับพื้นที่เสี่ยงภัย ” นางสาวสุชาดา กล่าว
ทั้งนี้ ในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง และรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ รมว.อว. ได้มอบนโยบายให้ อว. สนับสนุนทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและอุ่นใจ แม้จะอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงภัยนี้ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...