วว. ร่วมงานสัมมนา Spain-Thailand Innovation and Tech Dialogue Platform 2023 ...

ประเทศไทย และ ประเทศสเปน จัดสัมมนา Spain-Thailand Innovation and Tech Dialogue Platform 2023 โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของสเปน และสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย ได้แก่.. The Centre for Technological Development and Innovation (CDTI) ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และหน่วยบริการและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) โดยการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในปี 2566 โดยมุ่งเน้นหัวข้อ “ Accelerating the Impact of Innovation and Strategic Partnerships across the Food Industry Value Chain. Spotlight on Functional Foods and Valorization of Agri-Food Waste ” เพื่อส่งเสริมการวิจัยร่วมกัน พร้อมทั้งความร่วมมือด้านนวัตกรรม โอกาสด้านเทคโนโลยีและความร่วมมือทางธุรกิจใหม่ๆ ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชาวไทยและสเปน ทั่วทั้งขอบเขตการวิจัยและพัฒนา 

โอกาสนี้ ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ นางสาวรัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์  ผอ.ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย พร้อมด้วยคณะนักวิจัย วว. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการสัมมนา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมพิมานสยาม  โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพฯ  

ในการนี้ CDTI ได้นำคณะผู้เชี่ยวชาญสเปนจากองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อาหารมาร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 9 ท่าน นำโดย นาย Javier Ponce ผู้อำนวยการใหญ่ของ CDTI โดยได้นำเสนอแนวคิดริเริ่มที่สะท้อนถึงความสนใจของทั้งฝ่ายไทยและสเปน เพื่อร่วมกันผลักดันความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย-สเปน ให้มีความคืบหน้าเป็นรูปธรรม  การจัดกิจกรรมเวทีเสวนาดังกล่าว นับเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศไทยและสเปน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวโน้มทางเทคโนโลยีทั่วทั้งห่วงโซ่มูลค่าอาหาร เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและยั่งยืนมากขึ้น นอกจากนี้ จะมีการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับโครงการระดมทุนทวิภาคี (TLSIP - โครงการนวัตกรรมประเทศไทยและสเปน) ที่ดำเนินการโดย CDTI (สเปน) และ Program Management Unit for Competitiveness (PMUC) (ประเทศไทย) ร่วมกันส่งเสริมและให้ทุนสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมระหว่างสเปน บริษัทไทยและองค์กรที่ทำการวิจัยและพัฒนาอื่นๆ   

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม B2Bs R2Bs และ R2Rs เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจไทยและสเปน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมอาหารทั้งห่วงโซ่คุณค่า value chain ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...