สคอ. มือ Co-Creation Platform และ สสส. หนุนเสริมศักยภาพสื่อ ร่วมเรียนรู้ ทดลองใช้แพลทฟอร์มออนไลน์ ...

เครือข่ายลดอุบัติเหตุ จับมือ Co-Creation Platform สสส. หนุนเสริมศักยภาพสื่อ ร่วมเรียนรู้ ทดลองใช้แพลทฟอร์มออนไลน์ ช่วยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและรวดเร็ว พร้อมเป็นพื้นที่ด้านการออกแบบสื่อเพิ่มประสิทธภาพด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์      ที่โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ / เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 66 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับโครงการ Co-Creation Platform จัดประชุมความร่วมมือเครือข่ายสื่อ เพื่อความปลอดภัยทางถนน  เสริมสร้างศักยภาพแกนนำสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน  ซึ่งมีการเสวนา " การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลกับการทำงานในระบบเครือข่าย " โดย นายวิวรรธน์ แพ่งสุภา ประธานชมรมสื่อออนไลน์ภาคเหนือ 17 จังหวัด นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุลนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.) นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด นายบำรุง วสันตกรณ์ ประธานกรรมการนโยบายสถานีไทย เคเบิล บรอดแคสติ้ง และดำเนินการเสวนาโดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (ผอ.สคอ.) กล่าวว่า.. สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมตลอดระยะเวลา 10  กว่าปีที่ผ่านมาถือว่าดีขึ้น  แต่สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตยังคงน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะเรื่องความเร็ว ถึงแม้ว่าจำนวนครั้งจะลดลงในบางพื้นที่ แต่เมื่อเกิดเหตุอัตราความสูญเสียยังคงสูง เนื่องจากสภาพถนนที่ดีขึ้น ทำให้รถใช้ความเร็วยิ่งขึ้น  ขณะเดียวกันกลไลภาครัฐก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง  ไม่ว่าจะเป็นกลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ) กลไกหนุนเสริม  การบริหารจัดการที่มีตั้งแต่ระดับประเทศลงไปยังระดับพื้นที่ พร้อมทั้งมีการสนับสนุนแก้ไขกฎระเบียบ กติกา ทำให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการมากขึ้น แต่ก็ยังพบว่าขีดความสามารถของท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายังมีข้อจำกัด  


นายพรหมมินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า..  สคอ. ในฐานะที่ทำงานร่วมกับสื่อมวลชนมาอย่างยาวนานและเล็งเห็นว่าสื่อมวลชนคือบุคคลสำคัญที่จะนำนโยบายของภาครัฐส่งผ่านไปยังฝ่ายปฏิบัติการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน ดังนั้นการเสริมสร้างศักยภาพสื่อจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง  โดยแกนนำสื่อมวลชนที่เข้าร่วมในครั้งนี้ มีทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์และออนไลน์ จากส่วนกลางและภูมิภาค กว่า 60 คน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดทิศทางการทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ร่วมกัน ซึ่ง สสส.ได้มีการหนุนเสริมให้มีเครื่องมือที่เรียกว่า “ Co-Creation Platform ” ที่จะมาช่วยเสริมศักยภาพแก่สื่อมวลชนอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้สื่อมวลชนได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารที่หลากหลายได้มากขึ้น และสามารถผลิตสื่อในรูปแบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง จะทำให้การสื่อสารประชาสัมพันธ์มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และทำให้การรณรงค์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

นางสาวมาริสา นิยมพงษ์  ผู้รับผิดชอบโครงการ Co-Creation Platform กล่าวว่า..  Co-Creation Platform (C-CP) คือ แพลตฟอร์มออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ร่วมเพื่อการพัฒนาและใช้สื่อสุขภาวะในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การกิน การอยู่ การใช้ชีวิต อย่างมีสุขภาวะ  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง สสส. กับพันธมิตรเครือข่าย ผู้นำการเปลี่ยนแปลง และประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) และใช้ประโยชน์จากสื่อองค์ความรู้สุขภาวะ ซึ่ง Co-Creation Platform นี้จะรวบรวมองค์ความรู้ด้านสุขภาวะจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้  สามารถเก็บความรู้และสื่อในกระเป๋าตนเอง เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนข่าวสาร  เป็นพื้นที่ด้านการออกแบบให้กับผู้ที่ต้องการทำสื่อมาพบกับผู้ที่มีความถนัดพร้อมผลิตสื่อให้ตรงตามความต้องการ นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ตามบริบทของตนเอง และเป็นพื้นที่ ที่ช่วยให้งานออกแบบสื่อสุขภาวะเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องมือและตัวช่วยหลากหลายที่ออกแบบมาใช้กับผู้ใช้ที่แม้ไม่มีประสบการณ์ด้านออกแบบมาก่อน ก็สามารถสร้างสื่อเพื่อใช้งานในแต่ละประเภทที่อยู่ในระบบเทมเพลตให้เลือกใช้งานได้  โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปร่วม ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...