สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 “ พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ ”

ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง / เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันคนพิการ ครั้งที่  54 ประจำปี 2566 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในหัวข้อ “ พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารกลางวันเลี้ยงคนพิการและประชาชน ที่มาร่วมงานประมาณ 5,000 คน โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  เป็นประธานในพิธี สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  ได้ตระหนักว่าคนพิการเป็นทรัพยากรที่มีค่า หากได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาทั้งในด้าน การแพทย์  การศึกษา การอาชีพ และ การสังคม เพื่อให้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้  ความสามารถในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างเหมาะสมก็จะสามารถมีชีวิต และทำประโยชน์แก่สังคมได้ไม่แพ้คนปกติ   อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านการป้องกันความพิการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ    
กิจกรรมที่สำคัญภายในงาน ได้แก่..

• การประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง 

• การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

• การประกวดเรียงความ 

• การแสดงความสามารถของคนพิการ 

• การสาธิตการฝึกอาชีพการประกอบอาชีพและการจัดนัดพบแรงงานคนพิการ 

• การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

• การแจกของขวัญแก่คนพิการ และ การจัดกิจกรรมนันทนาการ

• การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคในราคาถูก

• การจัดหารายได้เพื่อสมทบทุนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

• การแสดงของนักแสดง ศิลปินจากค่ายต่างๆ และจาก กรมดุริยางค์ทหารบก ทหารเรือ  ทหารอากาศ  และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำหรับ “ ดอกแก้วกัลยา ”  ซึ่งเป็นดอกไม้ประดิษฐ์โดยคนพิการของสำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นดอกไม้ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานชื่อว่า “ ดอกแก้วกัลยา ” และพระราชทานพระอนุญาตให้ใช้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คนพิการ องค์กรของคนพิการ และ มีพระดำรัสให้ฝึกอบรมคนพิการให้ประดิษฐ์ “ดอกแก้วกัลยา” ด้วยตนเอง เพื่อเป็นอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว  และเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันประสูติ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศยกย่องให้พระองค์ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อคนพิการ  ในปีนี้ ได้จัดนิทรรศการและการแสดงในพิธีเปิดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านด้วย ผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา มีหลายรูปแบบ  เช่น.. การจัดกระเช้า  ตุ๊กตา  ตะกร้า  แจกัน  ช่อติดเสื้อ  สมุดโน้ต  ปากกา  ยาหม่อง  พิมเสน  แม๊กเน็ต  พานพุ่ม ซึ่งผลิตโดยคนพิการ รายได้จากการจำหน่ายนำไปสมทบกองทุนดอกแก้วกัลยา สำหรับเป็นทุนสนับสนุนและช่วยเหลือ ในการส่งเสริมและพัฒนาคนพิการในด้านต่างๆ เช่น.. ด้านอาชีพ  การศึกษา  การป้องกันความพิการ   และการฟื้นฟูสมรรถภาพ  เป็นต้น 


ท่านที่สนใจสามารถสั่งซื้อ “ ดอกแก้วกัลยา ”   ได้ที่ “ สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ ” สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ถนนเทอดดำริ  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0 – 2241 – 2841,  0 – 2241 – 5125 ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...