“ มก. วิทยาเขตกำแพงแสน ” แถลงข่าวจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566 ...

ที่ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม / เมื่อเวลา 10.30 น. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดแถลงข่าว “ งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26 ” ในปีนี้จัดภายใต้ธีม “ เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ดินแดนแห่งนวัตกรรม มุ่งพัฒนาเกษตรไทย สู่เกษตรแนวใหม่ที่ยั่งยืน ” โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานแถลงข่าว งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566, ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงานแถลงข่าว และ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2566 


งานเกษตรกำแพงแสน ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 26 โดยได้กำหนดให้มีการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 1-11 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำหรับงานเกษตรกำแพงแสน ถือเป็นงานใหญ่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี เพื่อเปิดโอกาสและเป็นพื้นที่ให้แก่บุคลากร นิสิตได้เผยแพร่ผลงานทางการศึกษา ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และผลงานทางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรม และบทบาทขององค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ รวมถึงนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ภายใต้คำขวัญ “ เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ดินแดนแห่งนวัตกรรม มุ่งพัฒนาเกษตรไทย สู่เกษตรแนวใหม่ที่ยั่งยืน ” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26 ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 จึงอยากขอเชิญชวนให้ทุกท่าน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ในวันดังกล่าว และเข้ามาเที่ยวชมนิทรรศการนวัตกรรมจากผลงานวิจัย รวมถึงร่วมเล่นกิจกรรม Workshop ของบูธตามคณะต่างๆ ในวิทยาเขตกำแพงแสน และเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรภายในงานได้ทุกวันตลอด 11 วัน 11 คืน 

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวถึงไฮไลท์งานเกษตรกำแพงแสนในปีนี้ ว่า.. ประกอบด้วย นิทรรศการด้านวิจัย นวัตกรรม และ บริการวิชาการ นำเสนอผลงานมากมาย เช่น ดีบักส์ สารกำจัดแมลงรักษ์โลก ผลิตจาก เปลือกไข่เหลือทิ้ง, กัมมี่น้ำดอกไม้, อุปกรณ์วัดกีบโคและ กำหนดตำแหน่งการตัดกีบโค, Spirulina in BCG Model, นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากของเหลือทิ้งเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน, เครื่องเติมอากาศในบ่อกุ้งแบบใช้ไฟฟ้า 2 ระบบ, การเพาะเลี้ยงแหนแดงในแปลงอินทรีย์ และท่านที่สนใจเทคโนโลยีทางด้านพืช สามารถรับชมได้จากนิทรรศการงานวิจัยด้านพืช และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร พบกับ นิทรรศการนวัตกรรมพืชสวนสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน การจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากฝรั่งพันธุ์ใหม่ (ชมพูพิรุณ) และกิ่งพันธุ์ฝรั่งพันธุ์ใหม่มินิพิรุณ พร้อมทั้งสามารถเดินเที่ยวชม ถ่ายรูปกับซุ้มพืชผักเลื้อยขนาดใหญ่ น้ำเต้าหลากหลายสายพันธุ์ ผักสวนครัวอุดมโภชนาการในรูปแบบ Home garden และเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าผักนานาพันธุ์ได้ภายในนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการผลิตพืช เช่น ไลน์บอทวินิจฉัยโรคข้าว, แอพพลิเคชั่นที่สนับสนุนระบบการตัดสินใจในการทำการเกษตร/การพัฒนาพันธุ์พืชด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT, ชุดปลูกผัก “ Ground to Go ” ชุดปลูกผักสำหรับคนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ขอเชิญทุกท่านได้ลองลิ้มชิมรสผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย, ไอศกรีมจากผลิตผลทางการเกษตร, ชานมไข่มุกจากผงผัก โปรตีนทางเลือกเครื่องดื่มจากผลิตผลทางการเกษตรผสมเม็ดคาเวียร์ผลไม้ คอมบูชา(Kom bu cha) ชาหมักเพื่อสุขภาพ, “ กระดูกไก่ดำ ” สมุนไพรแก้ปวดปลอดภัย และ ร่วมเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการผลิตอาหารผ่านต้นแบบผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ปราศจากกลูเตนพันธุ์พืชที่ออกแบบมาช่วยเกษตรกร ในภูมิอากาศโลกแปรปรวน เช่น.. ข้าวทนร้อนพันธุ์คิมหันต์, ข้าวโพดทนแล้งหลังนา, ข้าวฟ่างทนแล้ง และ พันธุ์ถั่วเขียวหลังนาใช้น้ำน้อย

นอกจากนั้น ภายในงาน ยังมีนิทรรศการข้าวสรรพสี “ Carbon Neutral Agriculture ”,  ศิลปะบนพื้นข้าว, งานแสดงข้าวพันธุ์ใหม่ที่รองรับสภาวะโลกรวน, การสูบน้ำเข้านาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์, การจัดการน้ำในนาข้าวแบบเปียกสลับแห้ง และ การใช้เครื่องตรวจจับก๊าซที่ปลดปล่อยออกมาจากการทำนา โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนสำหรับ ผลงานเทคโนโลยีทางด้านสัตว์ ก็จัดมาเต็มที่กว่าทุกปีพลาดไม่ได้กับ งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน พบกับการประกวดกระบือ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี /การประกวดโคเนื้อลูกผสมชาโรเลส์, ลูกผสมบราห์มัน, ลูกผสมบีฟมาสเตอร์, ลูกผสมวากิวขุน และ การประกวดโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

• การประกวดแพะเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 13 และ การแข่งขันการประกอบอาหารจาก “ ไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์และไข่เพื่อสุขภาพ ” การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคอินทรีย์ การแข่งขันคล้องโค สะบัดแส้ แข่งขันรับประทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ชมนิทรรศการ และเสวนาด้านปศุสัตว์อีกมากมาย  

• นิทรรศการด้านประมง  สามารถพบกับความหลากหลายทางชีวภาพของปลาและสัตว์น้ำบางชนิดที่เก็บรักษาไว้ในพิพิภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง คณะประมง โดยในปีนี้มีการจัดแสดงและสาธิตวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์น้ำด้วยวิธีการดองด้วยสารเคมี และการดองใส กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพสัตว์น้ำเพื่อใช้ในงานวิทยาศาสตร์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการจำแนกชนิดสัตว์น้ำเบื้องต้น

• กิจกรรมด้านสัตวแพทย์ ในปีนี้ มีการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสัตวแพทย์ในธีม “ ก้าวสู่ทศวรรษที่ 7 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ” พบกับกิจกรรม “ กว่าเป็นคุณหมอ ” ผ่านชุดทดลองการเรียนการสอน model-simulation-activities แลกร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมวิจัยนกล่าเหยื่อ และกิจกรรม workshop การทำปลอกคอและขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงและพลาดไม่ได้กับการจัดมหกรรมแสดงสินค้าด้านเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ทางการเกษตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคกับ “ งานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี 2566 ” พบกับการจัดแสดงรถแทรกเตอร์และเครื่องต้นกำลังทางการเกษตร รวมทั้งอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรอื่นๆ จากบริษัทชั้นนำของเมืองไทยกว่า 50 บริษัท การสาธิตเครื่องจักรกลและนวัตกรรมเกษตรในการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญๆ การจัดแสดงนวัตกรรมด้าน SMART FARM รวมถึงการให้คำแนะนำปรึกษาด้านการผลิต การใช้งาน การจำหน่าย การนำเข้าสินค้าเครื่องจักรกลเกษตรไทยไปยังตลาดต่างประเทศ ทั้งในภูมิภาคอาเซียน และแอฟริกา (Business Matching)

• นิทรรศการงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิศวกรรมศาสตร์ พบกับ เครื่องอัดกระถางจากวัสดุธรรมชาติ, รถไถจำลอง, เครื่องผลิตถ่านไฮโดรชาร์, ไลน์บอทสำหรับตรวจสอบและพยากรณ์โรคของมันสำปะหลัง, ระบบจัดสรรน้ำและติดตามผลการส่งน้ำอัจฉริยะ iWASAM นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะนักเรียน การประชุมวิชาการ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการอีกมายมากมาย

• นิทรรศการด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พบกับนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  และจัดแสดงผลงานวิชาการของคณะ

• นิทรรศการและนวัตกรรมการศึกษา ในปีนี้วัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่และบูรณาการองค์ความรู้ด้านการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งขับเคลื่อนโดยศูนย์นวัตกรรมการศึกษา อาทิ พัฒนาศักยภาพมนุษย์ทางด้านเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุแบบองค์รวม iMakerSpace กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล กิจกรรมวิจัยนวัตกรรมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู (ศวนค.) และกิจกรรมการเรียนรู้นวัตกรรมและโค้ดดิ้ง รวมถึงเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา


สำหรับสายเซลฟี่ ลงรูปในโซเชียล พลาดไม่ได้กับนิทรรศการกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งได้จัดแสดงการจัดสวนโดยใช้ “ กล้วยไม้ ผสมผสานกับเฟิร์นประดับ หลากหลายสายพันธุ์ ” โดยจัดสวนในรูปแบบต่างๆ เช่น สวนธรรมชาติ สวนกล้วยไม้แนวตั้ง ผู้ชมสามารถถ่ายรูป เพื่อเก็บความสวยงามของสวนกล้วยไม้เหล่านี้เป็นที่ระลึกได้ นอกจากนั้นแล้วมีการอบรมให้ความรู้ทางด้านการปลูกเลี้ยงไม้ประดับ กล้วยไม้และต้นกระบองเพชร สำหรับบุคคลทั่วไป ฟรีตลอดงานเกษตร

สำหรับสายเฮลตี้ที่รักสุขภาพ ขอเชิญพบกับนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา การแข่งขันทดสอบสมรรถภาพทางกาย KUSS Challenge 2023 /การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสอุดมศึกษา ชิงแชมป์ประเทศไทย และร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา เรื่อง “เกษตรใส่ใจ ดูแลวัยเก๋า” ที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  การแข่งขันกีฬางานเกษตร มหกรรมกีฬา มีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 8 ชนิดกีฬา คือ กีฬาจานร่อน กีฬาวอลเลย์บอล (พิรุณคัพ ครั้งที่ 21) กีฬาเปตอง กีฬาว่ายน้ำ กีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล กีฬาเรือพาย กีฬาวู้ดบอล และการแข่งขันกีฬา E-sport (ROV)

และ พบกันทุกปีกับการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 การประกวดแข่งขันระดับนักเรียนและเผยแพร่ผลงานนิสิต และการฝึกอบรมวิชาชีพมากกว่า 30 อาชีพ พร้อมรับชมการสาธิตวิชาชีพฟรีทุกวัน 


พิเศษในปีนี้กับกิจกรรม “ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงพันธมิตร สร้างเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน ” โดยการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม เผยแพร่ สร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาคุณภาพ พัฒนามาตรฐานการผลิต พัฒนาการตลาด จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง Covid-19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG มาจัดแสดงผลงานและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้สู่สังคมและยกระดับคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายและจับคู่ธุรกิจสินค้าและผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดระดับโมเดิร์นเทรด นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ของอำเภอกำแพงแสน โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนเมือง เครือข่ายสถาบันเกษตรกร องค์กรและชุมชน รวมถึงเกษตรกรรุ่นใหม่ภาคตะวันตก (Young Smart Farmers) ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนร่วมออกบูธในงานดังกล่าว

และขอเชิญชวนย้อนอดีตสู่จุดเริ่มต้นของวิทยาเขตกำแพงแสน กับนิทรรศการ “ ภาพเก่า เล่าอดีต ” และ เข้าชมหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ฟรี !! พร้อมร่วมรำลึกความหลังการจัดงานเกษตร กับ ทิดบ้วนชวนคุย (ผ.ศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์)นอกจากงานวิชาการที่ได้นำมาจัดแสดงแล้ว งานเกษตรกำแพงแสน ของเรายังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการประกวดแข่งขันให้ได้รับชมกันอีกมากมาย เช่น.. การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 2 /การประกวดธิดาเกษตรและเทพบุตรกำแพงแสน และการแสดงวงดนตรีต่างๆ มากมาย บริเวณเวทีกลางงานเกษตรกำแพงแสน จากที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของงานวิจัยและเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่จะเกิดขึ้นในงานเกษตรกำแพงแสนปีนี้ ท่านสามารถรับชมผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่างๆ ได้จากนิทรรศการที่นำมาจัดแสดงในวันนี้ ซึ่งผมขอเป็นตัวแทน นำทุกท่านเข้าชมนิทรรศการร่วมกันครับ และสุดท้ายนี้ผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยมชมงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 26 ประจำปี 2566 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’