" สมาคมกุ้งตะวันออกไทย " (THAI EASTERN SHRIMP ASSOCIATION) แถลงข่าว การจัดงาน " สัตว์น้ำไทย 2023 " (Thai Aqua Expo 2023) ที่ยิ่งใหญ่สุดในภาคตะวันออก ...

ที่ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์กอล์ฟ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา / เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นายสมประสงค์ เนตรทิพย์ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย, นายบรรจง นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย, นายสุทธิ มะหะเลา นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย และประธานจัดงานสัตว์น้ำไทย 2023 (Thai Aqua Expo 2023) พร้อมทั้งพันธมิตรในภาคตะวันออก ร่วมแถลงข่าวจัดงานสัตว์น้ำไทย 2023 (Thai Aqua Expo 2023) ภายใต้แนวความคิดที่ว่า “ อนาคตสัตว์น้ำไทย ” (The Future of Thai Aquatic)งานสัตว์น้ำไทย 2023 (Thai Aqua Expo 2023) เป็นงานสัมมนาวิชาการที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ รวมถึงเป็นงานจัดแสดงสินค้าปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ งานสัตว์น้ำไทย ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งเนื้อหาของงานจะประกอบด้วยสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 5 ชนิดของประเทศไทยได้แก่.. กุ้งขาวแวนนาไม, กุ้งกุลาดำ, กุ้งก้ามกราม, ปลานิล และ ปลากะพง 


งานสัตว์น้ำไทย 2023 (Thai Aqua Expo 2023) จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 2-4 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์กอล์ฟ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมหลักคือการสัมมนาวิชาการให้ความรู้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจในด้านต่างๆ มีการรวบรวมองค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศมาถ่ายทอดทั้งด้านรูปแบบการเลี้ยงที่ประสบความสำเร็จของเกษตรกรต้นแบบ การถอดแบบโมเดลการเลี้ยงที่ประสบความสำเร็จ การรู้จักลักษะณเด่นของสายพันธุ์สัตว์น้ำ การเลือกปรับวิธีการเลี้ยงการจัดการให้เหมาะสมกับชนิดและสายพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มอัตรารอดระหว่างการเลี้ยง   การลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือก การลดต้นทุนการผลิตจากการใช้อาหารสัตว์น้ำ เพื่อเป็นการเปิดมุมมอง แนวความคิด และให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงของตัวเอง


การรวบรวมปัญหาที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ จากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาได้จริง เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ด้านต่างๆในการประกอบอาชีพ  โดยมีการเลือกสรรหัวข้อที่เข้มข้น กระชับ เข้าใจง่าย เพื่อเกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถเลือกฟังได้อย่างหลากหลายและสามารถนำไปเลือกปฏิบัติให้เหมาะสมกับรูปแบบปัญหาและการเพาะเลี้ยงของตนเอง และรวบรวมมุมมองการตลาดทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ มากมายจากทั้งผู้ค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นที่จัดแสดงสินค้ามากกว่า 70 บูธ จาก 50 บริษัท โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 3,000 คนนอกจากนี้ ภายในงานจะพบกับกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ เมนูที่รังสรรค์จากสัตว์น้ำเศรษฐกิจของไทยทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ กุ้งก้ามกราม ปลานิล และปลากะพง อีกด้วย ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...