ทีมนักประดิษฐ์ไทย คว้ารางวัลจากเวที “ Taiwan Innotech Expo 2023 ” (TIE 2023) ณ กรุงไทเป ไต้หวัน ...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในเวที “Taiwan Innotech Expo 2023” (TIE 2023) เมื่อวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2566 ณ Taipei World Trade Center กรุงไทเป ไต้หวัน 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยคว้ารางวัล Special Prize on stage จากองค์กรนานาชาติ ดังนี้.. 

- ผลงานเรื่อง “ อุปกรณ์เก็บเกี่ยวยอดชะอม ” โดย นางสาวธนภรณ์ หนูเหมือน และคณะ จาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ได้รับรางวัลจาก Micro-Star International Taiwanese Electronics Company ไต้หวัน (MSI Special Award) 

- ผลงานเรื่อง “ ECOFILA : เส้นพลาสติกสำหรับการพิมพ์สามมิติผลิตจากพลาสติกชีวภาพรีไซเคิลและไบโอแคลเซียมคาร์บอเนต ” โดย ดร.ชุติพันธ์ เลิศวชิรไพบูลย์ และคณะ จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับรางวัลจาก Korea Invention Promotion Association สาธารณรัฐเกาหลี (Special Prize) 

- ผลงานเรื่อง “ นวัตกรรมวัสดุทดแทนกระดูกความบริสุทธิ์สูงชนิดแคลเซียมฟอสเฟสสำหรับการประยุกต์ใช้ในทางออโธปิดิกส์และผู้ป่วยข้อเข่าโก่ง ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ และคณะ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลจาก Korea Invention Promotion Association สาธารณรัฐเกาหลี (Special Prize) 

- ผลงานเรื่อง “ โดรนทำแผนที่ทางอากาศควบคุมด้วยระบบ 4G ” โดย นายญาณกร แจ่มจำรัส และ นายธนพนธ์ ไชยชมภู จาก สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ได้รับรางวัลจาก Korea Invention Promotion Association สาธารณรัฐเกาหลี (Special Prize) 

- ผลงานเรื่อง “ สารสกัดจากก้างปลาทะเลเพื่อสุขภาพของคนและสัตว์ ” โดย นางสาววัชรี ปัญญาสะ นางสาววราภรณ์ ปัญญาสะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลาเดช เฉลยกิตติ จาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลจาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (Special Award) 

- ผลงานเรื่อง “ เอ็นเคล, นวัตกรรมจากเคลเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันและปรับสมดุลระบบขับถ่าย ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ และคณะ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (Special Award) 

และในเวที TIE 2023 ผลงานของนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยได้รับเหรียญรางวัลระดับต่างๆ อีก 17 ผลงาน พร้อมด้วย Special Prize จากประเทศต่างๆ 

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมในพิธีมอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับนักประดิษฐ์นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากเวที TIE 2023 ที่ได้สร้างชื่อเสียงและการยอมรับในมาตรฐานของผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของประเทศไทย ในเวทีนานาชาติในครั้งนี้ รวมทั้งการส่งเสริมและต่อยอดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
สำหรับ 11 หน่วยงานจากประเทศไทย ที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการคว้ารางวัลจากเวที “ Taiwan Innotech Expo 2023 ” ได้แก่..

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ...

 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...