รมว.กลาโหม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่กองทัพอากาศ ...

เมื่อเวลา 15.00 น. วานนี้ (วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ) นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่กองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศเอก พันธ์ภักดี  พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นการตรวจเยี่ยมอย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยกองทัพอากาศได้จัดให้มีพิธีต้อนรับประกอบด้วย การรับการเคารพจากแถวกองทหารเกียรติยศ การวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์กองทัพอากาศ การวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ จากนั้นได้ลงนามในสมุดเยี่ยม พร้อมทั้งรับมอบเครื่องหมายความสามารถในการบินชั้นกิตติมศักดิ์ และรับฟังการบรรยายสรุป ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองทัพอากาศ 

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวชื่นชมศักยภาพ ประสิทธิภาพ และความพร้อมของกองทัพอากาศ ภายใต้การนำของผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ การรักษาอธิปไตยน่านฟ้าไทยและผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้งสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ


     

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพอากาศสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความทุ่มเท เข้มแข็ง เสียสละ มีความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการพิทักษ์ ปกป้อง เทิดทูนสถาบัน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักที่กองทัพอากาศได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในทุกโอกาส รวมทั้งการจัดอากาศยานเพื่อเป็นราชพาหนะ และการถวายความปลอดภัยมาโดยต่อเนื่อง ด้านการป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ในการจัดหน่วยบินเตรียมพร้อมเพื่อคุ้มครองน่านฟ้าไทย และหน่วยควบคุมทางอากาศยุทธวิธี เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศให้แก่กำลังทางบกและกำลังทางเรือ ด้านการสนับสนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดตั้งกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ เพื่อลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอากาศ สนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจต่าง ๆ 
ซึ่งผลการปฏิบัติที่ผ่านมา สามารถสนับสนุนการปฏิบัติได้เป็นอย่างดีและประสบผลสำเร็จ ด้านการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและอากาศยานเพื่อช่วยเหลือประชาชน อีกทั้งเป็นกำลังหลักในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ ด้านการจัดกำลังทางอากาศสนับสนุนภารกิจการเคลื่อนย้ายในภาพรวม เช่น การปฏิบัติตามแผนอพยพคนไทยในต่างประเทศ ออกจากพื้นที่วิกฤติ ไม่ว่าจะเป็นประเทศตุรกี ซูดาน และอิสราเอล นับว่ากองทัพอากาศเป็นกำลังสำคัญและกลไกหลักในการปฏิบัติให้บรรลุภารกิจต่าง ๆ ซึ่งผลการปฏิบัติที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...