ทอ. จัดพิธีส่งกำลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ใน กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ...

ที่ลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง / วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566พลอากาศเอก พันธ์ภักดี  พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 (กกล.ทอ.ฉก.9) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลของกองทัพอากาศที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมในพิธี ในการนี้ มีกำลังพลที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ทั้งสิ้น จำนวน 272 คน โดยสำนักงานศูนย์ติดตามและสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนกองทัพอากาศ หรือ ศตส.จชต.ทอ. ร่วมกับ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้จัดการฝึกความพร้อมปฏิบัติการให้แก่กำลังพล ก่อนเดินทางไปปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย การฝึกอบรมภาคทฤษฎี การฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง และฝึกทางยุทธวิธี ณ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 จังหวัดปัตตานี โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน


  

โอกาสนี้ พลอากาศเอก พันธ์ภักดี  พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า.. “ ขอให้กำลังพลทุกคนที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ในกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ มีความอดทน เสียสละ เพื่อส่วนรวมและน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” รวมถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ และการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ เพื่อสร้างเกียรติประวัติให้กับกองทัพอากาศ ตลอดจนร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและนำพาสันติสุขให้เกิดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ในเร็ววัน ผมขอชื่นชมในความกล้าหาญ และความเสียสละของทุกคนที่ไปปฏิบัติภารกิจตามวาระในวันนี้ และเชื่อมั่นว่ากำลังพลทุกคนจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตย รวมถึงความมั่นคงของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของพวกเราทุกคนตลอดไป ”


ทั้งนี้ กองทัพอากาศ ได้มีส่วนร่วมปฏิบัติภารกิจกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อประสานและสนับสนุนการปฏิบัติกับหน่วยงานในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในการป้องกันและหยุดยั้งภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนา และส่งเสริมให้เกิดสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...