มูลนิธิดั่งพ่อสอน จับมือ กลุ่มนักธุรกิจจิตอาสา ผลักดัน 6 โครงการระดมทุน ชวนคนไทยทำบุญใหญ่ ตั้งเป้ากว่า 16 ล้านบาท ร่วมสมทบทุนสร้างวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ...

มูลนิธิดั่งพ่อสอน จับมือ กลุ่มนักธุรกิจจิตสาอา จัดทำโครงการเพื่อระดมทุนร่วมสร้างวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ชวนคนไทยร่วมสนับสนุนต่อยอดการศึกษาทั้งสงฆ์และฆราวาส ตั้งเป้าระดมทุนกว่า 16  ล้านบาทจาก 6 โครงการหลัก ภูมิใจ ชื่นใจ รำเล่นเต้นร้อง ดาวรุ่งการกีฬา สวดมนต์เป็นนิจ และ บางกอกสัญจร

นายณัฐวรรธน์ ภรนรา ประธานมูลนิธิดั่งพ่อสอน เปิดเผยถึงการรวมกลุ่มของนักธุรกิจจิตอาสาจากโครงการพัฒน์ ภายใต้มูลนิธิดั่งพ่อสอน ที่มาร่วมจัดทำโครงการระดมทุนเพื่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ว่า.. เนื่องจากวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมินั้น ได้ดำเนินการก่อสร้างมาหลายปีแล้วแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งหากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นประโยชน์กับทั้งชาวสุพรรณบุรี และประชาชนจำนวนมาก ทั้งในด้านการส่งเสริมทำนุบำรุงพุทธศาสนา และการส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่ภิกษุ สามเณร และนักศึกษาที่เป็นลูกหลานชาวสุพรรณบุรีที่ได้เข้ามาเรียน เนื่องจากวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ มีการเปิดสอนในสาขาอื่น ๆ นอกจากหลักสูตรด้านพุทธศาสนาด้วย 
มูลนิธิดั่งพ่อสอน ในฐานะองค์กรเอกชนที่มองเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษา และความจำเป็นในการก่อสร้างวิทยาลัยดังกล่าว จึงได้เข้ามาสนับสนุนโดยร่วมกับกลุ่มนักธุรกิจจิตอาสา ดำเนินโครงการเพื่อรณรงค์ให้ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิให้แล้วเสร็จ โดยตั้งเป้าการระดมทุนรวมประมาณ 16 ล้านบาท จาก 6 โครงการ ได้แก่.. 

1. โครงการภูมิใจ เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมผลผลิตและวิถีเกษตรอินทรีย์ ที่ดึง 50 ชุมชนเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง มาร่วมจัดทำผ้าป่าข้าว เพื่อนำไปจำหน่ายผ่านเครือข่ายผู้ค้าน้ำมัน และเครือข่ายของนักธุรกิจจิตอาสา และนำรายได้จากการจำหน่ายข้าวทั้งหมดสมทบการสร้างวิทยาลัยสงฆ์ฯ ซึ่งข้าวส่วนหนึ่งที่นำมาทอดผ้าป่าข้าวนั้น ทางโครงการฯ ยังได้ร่วมมือกับจังหวัดนีงาตะ ประเทศญี่ปุ่น นำข้าวที่ได้รางวัลอันดับ 1 ของญี่ปุ่น มาร่วมกิจกรรมด้วย โดยตั้งเป้าการระดมทุนจากโครงการนี้ไว้ 7 ล้านบาท จากการจำหน่ายข้าว 50 ตัน โดยโครงการนี้ยังมีการเชื่อมโยงเรื่องราวของทั้ง 50 ชุมชนผ่านกลุ่มนักธุรกิจจิตอาสาที่เป็นนักเล่าเรื่องและศิลปิน มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานเพื่อบอกเล่าเรื่องราว เอกลักษณ์ของชุมชน เพื่อให้สังคมได้รู้จักกับชุมชนในวงที่กว้างขึ้นด้วย  

2. โครงการชื่นใจ เป็นการทำงานร่วมกับ 50 ชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรท้องถิ่น และนำมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มสมุนไพร โดยจะมีการจัดประกวดเครื่องดื่มสมุนไพร ซึ่งจะมีนักวิชาการ เชฟ และนักกำหนดอาหาร เข้ามาร่วมให้ความรู้ในการผลิตและพัฒนาเครื่องดื่มสมุนไพรสูตรต่าง ๆ แก่ชุมชน และมีการจัดจำหน่ายร่วมกัน ผ่านโรงเรียน และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งผ่านเครือข่ายของกลุ่มนักธุรกิจจิตอาสาที่จะนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในกรุงเทพมหานคร โดยโครงการนี้ตั้งเป้าการระดมทุนไว้ประมาณ 2.8 ล้านบาท

3. โครงการรำเล่นเต้นร้อง เป็นโครงการที่เชิญชวนให้ผู้สูงวัยในชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ออกมาแสดงศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับการรำเล่นเต้นร้องที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของคนสายเลือดสุพรรณ โดยให้มีการทำคลิปรณรงค์ผ่านสื่อโซเชียล และจัดการประกวด เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มาร่วมกิจกรรมและออกกำลังกาย โดยให้นักเรียนและเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้ามาร่วมในกิจกรรมด้วย โครงการนี้จะเน้นการรณรงค์เชิญชวนให้ร่วมบริจาค โดยตั้งเป้าการระดมทุนไว้ประมาณ 1.5 ล้านบาท

4. โครงการสวดมนต์เป็นนิจ เป็นโครงการที่เชิญชวนให้เด็กนักเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี มาร่วมประกวดการสวดมนต์ โดยจะมุ่งเน้นเรื่องการสร้างสมาธิ ความมีวินัย และการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว และสนับสนุนให้ผู้ปกครองเข้ามาร่วมในกิจกรรมด้วย โดยมีหลวงพ่อทองสุข ฐิตฺสีโล เป็นผู้ให้ความรู้ ซึ่งกิจกรรมนี้จะมีการถ่ายคลิปเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และผู้ที่ชนะการประกวดจะได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมสวดมนต์ที่ประเทศศรีลังกาด้วย โครงการนี้ตั้งเป้ามีผู้สนับสนุนร่วมบริจาคผ่านโครงการประมาณ 1.5 ล้านบาท

5. โครงการดาวรุ่งการกีฬา เป็นการร่วมกับโรงเรียนพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 50 โรงเรียน จัดกิจกรรมแข่งขันเพื่อวัดสมรรถภาพร่างกายด้านการกีฬา โดยรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนละ 100 คน ทำกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย มีการบันทึกสถิติและวัดผลภายในระยะเวลา 2 เดือน นักเรียนที่มีผลการพัฒนาร่างกายมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ ซึ่งกิจกรรมนี้จะมีการถ่ายคลิปและแชร์กิจกรรมออกไปร่วมกับการรณรงค์บริจาค โดยคาดว่าจะมีผู้สนับสนุนผ่านโครงการนี้ประมาณ 1.2  ล้านบาท

6. โครงการบางกอกสัญจร เป็นมหกรรมอาหารเพื่อการกุศล ที่รวมร้านเก่าแบรนด์ดังจากทุกย่านของกรุงเทพมหานคร ผ่านการสนับสนุนของเครือข่ายนักธุรกิจจิตอาสาประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ที่จะร่วมบริจาคและนำอาหาร เครื่องดื่ม มาร่วมออกร้านจำหน่ายที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ชาวสุพรรณบุรีได้ร่วมสนับสนุน และยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายจะนำสมทบบริจาคร่วมสร้างวิทยาลัยสงฆ์ฯ ด้วย โดยโครงการนี้ตั้งเป้าการระดมทุนไว้ประมาณ 1.5 ล้านบาท

“ ทั้ง 6 โครงการ มีเป้าหมายที่จะดึงให้พี่น้องชาวสุพรรณบุรีซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด โดยแต่ละโครงการนอกจากจะเป็นการรณรงค์เพื่อระดมทุนร่วมจัดสร้างวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิให้แล้วเสร็จ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนโอกาสด้านการศึกษาให้กับทั้งภิกษุ สามเณร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้ บางโครงการยังมีส่วนช่วยในการสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการของจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย เช่น โครงการชื่นใจ และโครงการบางกอกสัญจร ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ประกอบการได้เข้ามาเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกลุ่มนักธุรกิจจิตอาสา ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในโครงการพัฒน์ ภายใต้มูลนิธิดั่งพ่อสอนด้วย ” นายณัฐวรรธน์ ภรนรา กล่าว ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...