“ ศุภมาส ” ต่อยอดความสำเร็จธีออส-2 เปิด อว. รับ รมว.การอุดมศึกษาและวิจัยฝรั่งเศส พร้อมลงนามความร่วมมือด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยกระดับความสัมพันธ์ เน้นความเสมอภาคและประโยชน์ร่วมกัน ...

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 66 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การต้อนรับ ศ.ซีลวี เรอตาโย รมว.การอุดมศึกษาและการวิจัยแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส พร้อมหารือความร่วมมือทวิภาคีด้านการอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม และร่วมลงนาม “ แถลงการณ์แสดงเจตจำนงระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัยแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ว่าด้วยความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ” ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานวิจัยของทั้งสองประเทศ บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน 

นางสาวศุภมาส กล่าวว่า.. โครงการธีออส-2 ซึ่งตนได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยไปดูแลการปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรเมื่อต้นเดือนนี้ได้ประสบความสำเร็จอย่างดีมาก และเป็นตัวอย่างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย พร้อมกับความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยในวันนี้รัฐมนตรีด้านการอุดมศึกษาและการวิจัยของฝรั่งเศส พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย ซึ่งตนได้นำผู้บริหารของหน่วยงานของ อว. เข้าหารือด้วย ผลจากการหารือทั้งสองฝ่ายตกลงจะผลักดันความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีก รวมทั้งต่อยอดจากความสำเร็จของโครงการธีออส-2 และปีแห่งนวัตกรรมฝรั่งเศส - ไทย 2566 ตามโร้ดแมปการดำเนินความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส เพื่อยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทางการอุดมศึกษาและวิจัยระหว่างกันภายในปี พ.ศ. 2567 นี้


รมว.อว. กล่าวเพิ่มเติมว่า.. ทั้งสองประเทศได้ลงนามแถลงการณ์แสดงเจตจำนงที่จะร่วมมือสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานวิจัยของไทยและฝรั่งเศส เพิ่มความร่วมมือกันทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การวิจัยและพัฒนาร่วม การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัย การจัดงานและการเข้าร่วมในกิจกรรมความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านวิชาการ เป็นต้น

ด้าน ศ.ซีลวี กล่าวว่า.. ขอแสดงความยินดีและชื่นชมความสำเร็จของโครงการธีออส-2 ซึ่งได้ขึ้นสู่วงโคจรแล้วและจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาประเทศไทย รัฐบาลฝรั่งเศสพร้อมขยายความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาและการวิจัยเพิ่มขึ้นอีก รวมทั้งในเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและร่วมสนับสนุนทุนศึกษาวิจัย ตลอดจนพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนในด้านการวิจัยและพัฒนา ผ่านการดำเนินการในรูปแบบทวิภาคี และระดับภูมิภาค ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...