ผบ.ทอ. แถลงนโยบาย ประจำปี พ.ศ.2567 ...

ที่ห้องประชุมเฉลิมอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี / เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ แถลงนโยบายประจำปี พ.ศ.2567  โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ นักเรียนนายเรืออากาศ และสื่อสารมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายฯ เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้ทำการถ่ายทอดการแถลงนโยบายผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Tele Conference (VTC) และเผยแพร่ภาพสัญญาณผ่านระบบสื่อออนไลน์ เพื่อให้กำลังพลของกองทัพอากาศ โรงเรียนการบิน และ กองบินต่างๆ ได้รับฟังอย่างทั่วถึงและพร้อมเพรียงกัน สำหรับการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นการสื่อสารเจตนารมณ์ของ พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ ไปยังกำลังพลในสังกัดกองทัพอากาศ ให้ทราบและตระหนักถึงหน้าที่อันสำคัญในการปฏิบัติงานราชการ โดยสาระสำคัญของการแถลงนโยบายภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่มุ่งสู่การเป็น “ กองทัพอากาศที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ UNBEATABLE AIR FORCE ” ผ่านการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ 8 ด้านประกอบด้วย..

1. ด้านกำลังพลและการศึกษา (Personnel & Education)

2. ด้านข่าวกรองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Intelligence & IR)

3. ด้านยุทธการและการฝึก (Operations & Training)

4. ด้านการส่งกำลังบำรุง (Logistics)

5. ด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ (Civil Affairs & Public Relations)

6. ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT & Cyber)

7. ด้านสวัสดิการ (Welfare)

8. ด้านการกำกับดูแลมาตรฐาน (Standardization)


โดยยังเน้นย้ำถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ต้อง “ รู้ รัก สามัคคี ” คือ การรู้และรับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง มีความจงรักภักดีต่อองค์กร และต้องมีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นกลไกพื้นฐานในการพัฒนากำลังพลให้รู้รักสำนึกในหน้าที่การเป็นทหารอากาศ เพื่อนำกองทัพอากาศสู่ความแข็งแกร่งที่ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับชื่อนามเรียกขานของท่านผู้บัญชาการทหารอากาศ ว่า “ ARMSTRONG ” ที่มีความหมายถึงการเป็นผู้นำทหารอากาศที่เข็มแข็ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและทุ่มเทเพื่อประโยชน์ส่วนรวม


การแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช นี้ นับเป็นส่วนสำคัญที่จะได้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วไปได้ทราบเกี่ยวกับความสำคัญของโรงเรียนนายเรืออากาศฯ เนื่องจากเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้แก่กองทัพอากาศ และเป็นแหล่งความรู้ด้านการบิน รวมถึงเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้การวิจัยโครงการต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดในการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพอากาศและประเทศชาติ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...