ผบ.ทอ. แต่งตั้งทีมโฆษกกองทัพอากาศ ปี 2567 มุ่งเน้นการสื่อสารเชิงรุก ทันต่อสถานการณ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ...

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 พลอากาศเอก พันธ์ภักดี  พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ คนที่ 30 ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งทีมโฆษกกองทัพอากาศ เพื่อทำหน้าที่สร้างรับรู้และความเข้าใจในภารกิจของกองทัพอากาศไปสู่สาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง โฆษกกองทัพอากาศ รองโฆษกกองทัพอากาศ และผู้ช่วยโฆษกกองทัพอากาศ เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน จำนวน 9 คน ดังนี้..

 โฆษกกองทัพอากาศ 1 คน ได้แก่..

• พลอากาศตรี บุญเลิศ อันดารา รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

รองโฆษกกองทัพอากาศ 2 คน ประกอบด้วย..

• พลอากาศตรี จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ

• นาวาอากาศเอก วีรชน นรานุต ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

ผู้ช่วยโฆษกกองทัพอากาศ 6 คน ประกอบด้วย.. 

• นาวาอากาศเอก วุฒิกร สุวารี เสนาธิการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

• นาวาอากาศเอก สุรินท์นาท เจริญจิตต์ นายแพทย์ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ  

• นาวาอากาศโท ณัฐนัย จันทร์เปล่ง หัวหน้าแผนกโครงการและงบประมาณ กองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ 

• นาวาอากาศตรีหญิง ปพิชญา รำพึงกิจ หัวหน้าแผนกสื่อสารมวลชน กองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

• นาวาอากาศตรีหญิง ศวลี เปล่งวิทยา รองหัวหน้าแผนกเผยแพร่ กองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือน

และประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

• เรืออากาศเอกหญิง วัชรีภรณ์ สร้อยทอง นายทหารกิจการทูตทหารและศึกษาต่างประเทศ แผนกกิจการทูตทหารและศึกษาต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ


ซึ่งการปฏิบัติงานของทีมโฆษกกองทัพอากาศ ในปีนี้ มุ่งเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารเชิงรุกและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องนำไปสู่ความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนที่ดีต่อกองทัพอากาศอย่างยั่งยืน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนที่เข้มแข็งต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...