ผบ.ทอ. แสดงความยินดี นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลอากาศ ในวาระตุลาคม 2566 ...


ที่ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ / วานนี้ ( 2 ตุลาคม 2566) กองทัพอากาศ จัดพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลอากาศ ในวาระตุลาคม 2566 โดยมี พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี 

ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารชั้นนายพลอากาศ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพอากาศ จำนวน 70 คน โดยแบ่งเป็น พลอากาศเอก จำนวน 9 คน พลอากาศโท จำนวน 19 คน พลอากาศตรี จำนวน 40 คน และพลอากาศตรีหญิง จำนวน 2 คน และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารชั้นนายพลอากาศเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพอากาศ ที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุราชการ ตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป จำนวน 10 นาย โดยแบ่งเป็น พลอากาศเอก จำนวน 2 คน พลอากาศโท จำนวน 2 คน พลอากาศตรี จำนวน 5 คน และพลอากาศตรีหญิง จำนวน 1 คน


โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลอากาศ ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้นทุกนาย ความตอนหนึ่งว่า.. 

“ นับเป็นเกียรติประวัติ และความภาคภูมิใจแก่ท่านและวงศ์ตระกูล ซึ่งความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นนี้สืบเนื่องมาจากท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละ และมุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติภารกิจจนสำเร็จลุล่วง เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา ขอให้ทุกท่านรักษาคุณงามความดี ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตลอดจนร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์พัฒนาหน่วยงานให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อประโยชน์แก่กองทัพอากาศ ประเทศชาติ และประชาชนโดยรวมสืบไป ”
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

CP LAND X บอย โกสิยพงษ์ ต่อยอดแบรนด์เลิฟ ปล่อยมิวสิควิดีโอ หัวใจผูกกัน เวอร์ชั่นใหม่ Happiness is All Around ส่งมอบความสุขเดือนแห่งความรัก เอาใจวัยรุ่นยุค Y2K และนิวเจน พร้อมของขวัญสุดเอ็กคลูซีฟ ...