คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล คว้ารางวัลสูงสุด Grand Prize จากงาน “ WorldInvent Singapore 22+23 ” (WoSG) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ...

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำทีมนักประดิษฐ์ไทยคว้ารางวัลสูงสุด Grand Prize พร้อมเหรียญรางวัลในระดับต่างๆ และรางวัลสำคัญจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ อีกเป็นจำนวนมาก ในเวที “ WorldInvent Singapore 22+23 ” (WoSG) ณ D’ Marquee, Downtown East สาธารณรัฐสิงคโปร์
นักประดิษฐ์นักวิจัยไทยจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการคว้ารางวัล Grand Prize จากงาน “ WorldInvent Singapore 22+23 ” (WoSG) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ จากผลงานเรื่อง “ ยานพาหนะสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางรังสี ” โดยทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทย ที่ได้นำผลงานมาประกวดในครั้งนี้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยงชัย นิละนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชันยากร และ Mr.Chan Wai Zhong  แห่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งประดิษฐกรรมดังกล่าว เป็นยานพาหนะที่พัฒนาขึ้น สำหรับการตรวจวินิจฉัยทางรังสี ภายในถูกแบ่งพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนผู้ขับ, ส่วนพื้นที่ส่วนปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และส่วนปฏิบัติการทางรังสี สามารถป้องกันการแพร่กระจายของรังสีเอ๊กซ์ได้ ทีมผู้ประดิษฐ์ได้คิดค้นเพื่อตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยให้บริการแบบ one-stop service ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการ โดยจะทำการแสกนวิเคราะห์ผลและปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแบบ real time 


สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล Special Prize on stage จากองค์กรนานาชาติ อีก 4 ผลงาน ได้แก่..

- ผลงานเรื่อง “ โดรนขนส่งสัมภาระด้วยระบบ 4G/5G ” โดย นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล, นายอภิลักษณ์ สุรเกียรติสมบัติ และนายพงศภัค เสนาภักดิ์ จากสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ได้รับรางวัลจาก Technical Vocational Training Corporation ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (Innovation Award Winner)

- ผลงานเรื่อง “ เพื่อนใจในจักรวาลนิรมิต ” โดยนางสาวพณิดา โยมะบุตร และคณะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลจาก Innovation Design & Entrepreneurship Association สิงคโปร์ (Future Technology Excellence Award)

- ผลงานเรื่อง “ นาโนชีท® : ระบบนำส่งสารจากวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ” โดย นางสาวพัชรภัค สุริวงศ์ และคณะ จากบริษัท นาโนยีน จำกัด และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับรางวัลจาก Innovation Design & Entrepreneurship Association สิงคโปร์ (Most Disruptive Startup Award) 

- ผลงานเรื่อง “ ไฮบริดชัวร์ : เทคโนโลยีการตรวจ ความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ลูกผสมด้วย ดีเอ็นเออย่างรวดเร็วและแม่นยำ ” โดย ดร.วิรัลดา ภูตะคาม และคณะ จาก ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับรางวัลจาก Innovation Design & Entrepreneurship Association สิงคโปร์ (Best ASEAN Award)

และในเวที WoSG ผลงานของนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยได้คว้าเหรียญรางวัลในระดับต่างๆ ดังนี้..

- เหรียญทอง 10 ผลงาน

- เหรียญเงิน 8 ผลงาน

- เหรียญทองแดง 5 ผลงาน

พร้อมด้วย Special Prize จากประเทศต่างๆ

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมในพิธีมอบรางวัลและร่วมแสดงแสดงความยินดีกับนักประดิษฐ์นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากเวที WoSG พร้อมกล่าวชื่นชมทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยที่ได้สร้างชื่อเสียงและการยอมรับในมาตรฐานของผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของประเทศไทย ในเวทีนานาชาติในครั้งนี้ รวมทั้ง โอกาสในการส่งเสริมและต่อยอดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป
สำหรับ 16 หน่วยงานจากประเทศไทยที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการคว้ารางวัลในเวที WorldInvent Singapore 22+23 (WoSG) ได้แก่..

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

โรงเรียนสายปัญญารังสิต

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด

สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...