กองทัพอากาศ จัดพิธีบรรจุเข้าประจำการระบบอากาศยานไร้คนขับพิสัยกลาง แบบ DominatorXP ...

ที่ ฝูงบิน 302 กองบิน 3 อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (หน่วยอยู่ในพื้นที่ของกองบิน 4) / เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีบรรจุเข้าประจำการระบบอากาศยานไร้คนขับพิสัยกลางแบบ DominatorXP ซึ่งเป็นอากาศยานไร้คนขับแบบ Medium Altitude Long Endurance หรือ MALE แบบแรกของประเทศไทย เพื่อรองรับภารกิจการรบ เช่น การบินลาดตระเวนตามแนวชายแดน และภารกิจที่ไม่ใช่การรบ เช่น การค้นหาผู้ประสบภัย หรือการเฝ้าระวังไฟป่า เป็นต้น
กองทัพอากาศ มีภารกิจในการเตรียมกำลังกองทัพอากาศ และป้องกันราชอาณาจักร รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพอากาศตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม ภารกิจด้านการข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ และการลาดตระเวน เป็นขีดความสามารถที่เป็นประโยชน์ในด้านการทหารและพลเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปัจจุบันภารกิจการข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ และการลาดตระเวน มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะภารกิจด้านการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจการกระทำผิดกฎหมาย การสำรวจความสูงภูมิประเทศเพื่อวิเคราะห์เส้นทางน้ำ การบินสำรวจและรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ การสำรวจและรายงานสถานภาพการจราจรในห้วงเวลาวิกฤต รวมทั้งการรายงานสถานการณ์แบบ Near Real Time เพื่อการตัดสินตกลงใจในสถานการณ์สำคัญต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ


ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว กองทัพอากาศ จึงดำเนินการจัดซื้อระบบอากาศยานไร้คนขับพิสัยกลางแบบ DominatorXP จำนวน 3 เครื่อง พร้อมอะไหล่ อุปกรณ์ ระบบส่งกำลังบำรุง ระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักสูตรการฝึกอบรม จากบริษัท แอโรนอติกส์ จำกัด รัฐอิสราเอล ผูกพันงบประมาณ 4 ปี ระหว่างปีพุทธศักราช 2561 ถึง 2564 
การดำเนินการนี้ เป็นไปตามโครงการจัดหาระบบอากาศยานไร้คนขับ ระยะที่ 2 ของกองทัพอากาศ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ร่วมกับคณะกรรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้า ตลอดจนการควบคุมและกำกับดูแลในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าอากาศยานจะมีขีดความสามารถและสมรรถนะ รวมทั้งมีระบบต่าง ๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ตามความต้องการของกองทัพอากาศในด้านการฝึกอบรม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่กองทัพอากาศ ทั้งในและต่างประเทศ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทผู้ผลิต ซึ่งเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศทุกคนที่เข้ารับการฝึกอบรม ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...