สวธ. ระดมความคิดเห็นภาคีเครือข่าย ยกระดับสมัชชาวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน ต่อยอดมรดกภูมิปัญญาอาหารไทย เชิดชูอาหารถิ่น หนุนการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ...


ที่ชั้น 7 โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร / เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 กันยายน 66 ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “ รสชาติ...ที่หายไป The Lost Taste ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า.. ในนามกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอขอบคุณนายกเหล่ากาชาดจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ทุกจังหวัด รวมถึงคณะผู้ทรงคุณวุฒิประจำโครงการ ที่ให้การสนับสนุนร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ และขอแสดงความยินดีกับเมนูจังหวัด ที่ได้รับการยกย่องเป็น “ 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ” ประจำปี นี้ และการประชุม เสวนาในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีที่สร้างสรรค์เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายด้านอาหาร และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันขับเคลื่อน ยกระดับเมนูอาหารพื้นบ้าน พัฒนาต่อยอดให้เป็นเมนูยอดนิยม เพิ่มรายได้ให้ท้องถิ่น กระตุ้นการท่องเที่ยว สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้จังหวัดและประเทศ ต่อไปด้าน นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า.. การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ กำหนดจัดในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้คนเกิดความตระหนักภาคภูมิใจในอาหารไทยพื้นถิ่น และต่อยอดเป็น soft power พัฒนายกระดับสู่อาหารจานเด็ด เพิ่มมูลค่าให้อาหารไทย ด้วยวัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรจากชุมชน นำมาสร้างสรรค์นำเสนอในมุมมองใหม่ เพิ่มศักยภาพยกระดับเมนูอาหารนานาชาติเทียบเท่าสากล และปลูกฝังค่านิยมการรับประทานอาหารที่ปรุงจากภูมิปัญญาพื้นบ้านแก่เยาวชนรุ่นใหม่ สร้างความโหยหาอดีตให้แก่คนรุ่นเก่า รวมถึง การส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วมในระดับประเทศต่อไป  การประชุมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๐ คน ประกอบด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ภาคีเครือข่าย ผู้ทรงคุณวุฒิโครการและวิทยากร รวมถึงผู้ประกอบการด้านอาหารโภชนาการรวมถึงการท่องเที่ยว


กิจกรรมทางในวันที่ 20 กันยาน 66 ประกอบด้วย.. 1)การเสวนา “การพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการฯ อาทิ.. ดร.สง่า ดามาพงษ์, ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์, ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล,  เชฟสตางค์ (ภัตตาคารบ้านทุ่ง)  ต่อด้วย

2)การเสวนา หัวข้อ “ ก้าวแรกสู่การยกระดับของสมัชชาวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน ” และปิดท้ายด้วยหัวข้อ “ อาหารถิ่น อาหารไทย ยกระดับอย่างไร ให้สร้างสรรค์ ได้อย่างยั่งยืน ” โดยผู้แทนจาก ททท., กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, มูลนิธิชีววิถี (BioThai), เชฟอ๊อฟ(เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย), คุณสตางค์(พิธีกรรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง) และ วรพงศ์ ผูกภู่ ดำเนินรายการ ซึ่งผลจากการประชุมในครั้งนี้ สวธ. และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จะสามารถนำไปกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนต่อไป

และ ในวันที่ 21 กันยายน นี้ ในงาน “ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ” เวลา 14.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีกำหนดจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลองค์กร หน่วยงานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมรดกภูมิปัญญาของชาติ และมีการมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “ 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ” รสชาติ...ที่หายไป โดยเปิดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ชมและ * ชิม 77 เมนู ฟรี (รอบประชาชน เวลา 14.00 น.) ณ ลานหน้าศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


ซึ่งในวันสุดท้ายของการประชุม วันที่ 22 กันยายน 66 มีการบรรยายหัวข้อ “ การถอดบทเรียนและพัฒนาการของเครือข่ายทางวัฒนธรรม รวมถึงความก้าวหน้าและพัฒนาการจากการทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ” โดย นายวรพงศ์ ผูกภู่ วิทยากรผู้ทรงคุณวูฒิของโครงการ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...