ทอ. จัดพิธีอำลาเกษียณอายุราชการ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ ...

ที่ ลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง / เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566  กองทัพอากาศ (ทอ.) จัดพิธีอำลาเกษียณอายุราชการ พลอากาศเอก อลงกรณ์  วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ชั้นยศพลอากาศเอก ในตำแหน่ง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ชั้นยศพลอากาศ ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม 2566 นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เข้าร่วมในพิธี 
โดยมี พลอากาศตรี พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นผู้กล่าวคำกล่าวสดุดีผู้บัญชาการทหารอากาศ มีใจความสำคัญว่า “ ตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมด้วยปณิธานที่มุ่งมั่น และวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ท่านได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่กำลังพลกองทัพอากาศ ด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาสร้างความยั่งยืน โดยสานต่องานเดิมอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความเข้มแข็งในมิติทางอากาศ เพื่อรองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบและสร้างพื้นฐานการพัฒนาทั้งในมิติทางอากาศ มิติไซเบอร์ และมิติทางอวกาศ อย่างเป็นระบบ ตลอดจนส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพอากาศดำรงอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการดูแลสวัสดิการของกำลังพลและครอบครัวอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการเป็นทหารอาชีพอย่างภาคภูมิ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี นอกจากนี้ยังปลูกฝังให้กำลังพลมีจิตอาสา ตั้งมั่นในการทำความดีด้วยหัวใจ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาในกองทัพอากาศว่ามีความพร้อมปกป้องราชอาณาจักร สามารถให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติ และพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนสืบไป พวกกระผมมีความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานภายใต้การบังคับบัญชาของท่าน และขอยืนยันด้วยความรักและเคารพที่มีต่อท่านผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยขอให้คำมั่นสัญญาว่า พวกเราจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความรู้ ความสามารถ และจะมุ่งมั่นสืบสานเจตนารมณ์ของท่าน เพื่อดำรงไว้ซึ่งศักยภาพกำลังทางอากาศของกองทัพอากาศไทยและพร้อมที่จะสละชีพ เพื่อปกป้องเอกราช อธิปไตย และราชบัลลังก์ รวมถึงผลประโยชน์แห่งชาติไว้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป ”

สำหรับพิธีฯ ประกอบด้วย การสวนสนามของกำลังพลจาก กองพัน 3 กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน การจัดแสดงอากาศยานแบบต่าง ๆ และการจัดแสดงยุทโธปกรณ์ ได้แก่.. 

- เฮลิคอปเตอร์แบบที่ 11 (EC-725) จำนวน 1 เครื่อง จากหน่วยบิน 2034

- เครื่องบินขับไล่แบบที่ 19/ก จำนวน 2 เครื่อง จาก กองบิน 1 และ กองบิน 4

- เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 16 จำนวน 1 เครื่อง จากกองบิน 6

- เครื่องบินขับไล่แบบที่ 20/ก จำนวน 1 เครื่อง จากกองบิน 7

- เครื่องบินฝึกแบบที่ 22 จำนวน 1 เครื่อง จากโรงเรียนการบิน ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...