สวธ. พร้อมต่อยอดเมนู 77 จังหวัด “ รสชาติ...ที่หายไป ” The Lost Taste ...

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) พร้อมต่อยอดเมนู 77 จังหวัด “ รสชาติ...ที่หายไป ” The Lost Taste ระดมความคิดเห็นองค์กรภาคีเพื่อยกระดับอาหารถิ่น-สมัชชาอาหารพื้นบ้าน พร้อมกำหนดทิศทาง การสร้างสรรค์อาหารไทย เชิดชูอาหารถิ่น อย่างยั่งยืน 

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า.. ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “ รสชาติ...ที่หายไป The Lost Taste ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของอาหารไทย อาหารท้องถิ่น ที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนไทย รวมถึงรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ เผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย และอาหารท้องถิ่น ต่อยอดสมุนไพรไทย สรรพคุณทางเลือกและส่งต่อเป็นภูมิปัญญาที่มีการสืบทอดรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมศักยภาพของเครือข่ายวัฒนธรรมในการบริหารจัดการภูมิปัญญาด้านอาหารอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทย นั้น

นายโกวิท เผยว่า.. จากผลการคัดเลือก “ 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ” รวม 77 เมนู ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้ประกาศไป เกิดกระแสตอบรับส่งผลให้สังคมและประชาชนตื่นตัวอย่างกว้างขวาง หันมาตระหนักถึงความสำคัญของเมนูอาหารประจำท้องถิ่น ที่สามารถพัฒนาต่อยอดเป็น soft power ที่สำคัญของประเทศ สวธ.จึงได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “ รสชาติ...ที่หายไป The Lost Taste ” ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ในวันที่ 20 กันยายน 2566 เริ่มเวลา 09.00 น. ประกอบด้วยการเสวนาสำคัญ คือ “ การพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย ” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการฯ อาทิ.. ดร.สง่า ดามาพงษ์,  ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์,  ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล,  เชฟสตางค์ (ภัตตาคารบ้านทุ่ง)  ต่อด้วยการเสวนาที่เครือข่ายด้านอาหารไม่ควรพลาด คือ “ ก้าวแรกสู่การยกระดับของสมัชชาวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน ” และปิดท้ายด้วยหัวข้อ “ อาหารถิ่น อาหารไทย ยกระดับอย่างไร ให้สร้างสรรค์ ได้อย่างยั่งยืน ” โดยผู้แทนจาก ททท. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มูลนิธิชีววิถี (BioThai)  เชฟอ๊อฟ (เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย)  เชฟสตางค์(พิธีกรรายการอาหาร) และวรพงศ์ ผูกภู่ ดำเนินรายการ ซึ่งผลจากการประชุมในครั้งนี้ สวธ. และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จะสามารถนำไปกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนต่อไป

และ ในวันที่ 21 กันยายน นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. สวธ.ขอเชิญร่วมงาน “ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ” ประจำปี ซึ่งจะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลองค์กร หน่วยงานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมรดกภูมิปัญญาของชาติ และมีการมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “ 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ” รสชาติ...ที่หายไป พร้อมเปิดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนร่วมงาน ชมและ *ชิม 77 เมนู (รอบประชาชน เวลา 14.00 น.) ณ อาคารอเนกประสงค์ – ลานหน้า ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...