3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...

ที่ห้องประชุม ชั้น 3 กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ / เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 1 กันยายน 2566 น.ส. ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลนักท่องเที่ยว ระหว่าง 

กรมการกงสุล โดย อธิบดีกรมการกงศุล

กรมการท่องเที่ยว โดย อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย ผู้ว่าการ ททท. 
ทั้งนี้ ททท. จะรับผิดชอบการจัดทำระบบ VPSS E-VISA Pre-Scan System ที่สามารถช่วยคัดกรองและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีความประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยในเบื้องต้น ในการขอรับการตรวจลงตราผ่านระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) ของนักท่องเที่ยวจีนให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวจีนตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยมากขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ...

#VPSS ...

#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...