วช. คว้ารางวัลเลิศรัฐ การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2566 “ ศูนย์วิจัยชุมชนโดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ” จาก ก.พ.ร.

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 “ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ” ผลงาน “ ศูนย์วิจัยชุมชนโดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ” กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม จากการพิจารณาของ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ซึ่ง ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจาก วช. เข้าร่วมรับรางวัล ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
รางวัลเลิศรัฐ หรือ Public Sector Excellence Awards (PSEA) เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่ ก.พ.ร. มอบให้แก่หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศโดยการยกย่องและเชิดชูเกียรติ ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยในปี 2566 มีมติมอบรางวัลให้หน่วยงานต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 238 รางวัล

นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. วช. ในฐานะหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนและขับเคลื่อนกลไกต่าง ๆ ในการพัฒนาประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยแผนภายใต้กรอบการวิจัย วช. ได้มีส่วนช่วยในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ของประเทศทั้งด้านการแพทย์ เกษตร สิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ ตามความเร่งด่วนของปัญหาที่เกิดขึ้น 


นอกจากนี้ วช. ได้ร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนากำลังคน และสนับสนุนส่งนักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับนานาชาติ ตามวิสัยทัศน์และภารกิจ โดยเราจะมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนากำลังคนรวมทั้งส่งเสริมการวิจัยอย่างมีทิศทางเพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงฐานข้อมูลการวิจัยจากทุกภาคส่วนสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรม ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...