ไทย เตรียม Soft Power “ โขน ” อวดสายตาชาวโลก ...

วธ. ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าหนุนเผยแพร่องค์ความรู้ “ เกร็ดโขน ” สู่ระดับนานาชาติฯ “ Miscellany of Khon ” มีการเสวนาภาพยนตร์สารคดี Miscellany of Khon โดยท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน - เปิดตัวหนังสือเกร็ดโขน ครั้งแรกในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาใต้ 31 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2566 นี้ ณ ประเทศฝรั่งเศส และ โคลอมเบีย
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานงานแถลงข่าวการดำเนินโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกร็ดโขนผ่านงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ระดับนานาชาติพุทธศักราช 2566  “ Miscellany of Khon Project ” โดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ที่ปรึกษาและภัณฑารักษ์โครงการฯ, นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร, นางวัลลิยา ปังศรีวงศ์ กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, นายตีแยรี เบย์ล ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรม ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย, นายจิตติ ชมพี ผู้อำนวยการโครงการฯ ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้องจัดแสดง ชั้น 2 หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ภายในงานมีการฉายตัวอย่างภาพยนตร์สารคดีสั้น “เกร็ดโขน” การแสดง School of Ganesh และพูดคุยกับท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ที่ปรึกษาและภัณฑารักษ์โครงการฯ และนายจิตติ ชมพีผู้อำนวยการ โครงการฯ ด้วย 

นางยุพา กล่าวว่า.. รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายส่งเสริมความเป็นไทยผ่านอำนาจละมุน (Soft Power) ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ ล่าสุด วธ. โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ร่วมจัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกร็ดโขนผ่านงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ระดับนานาชาติ พุทธศักราช 2566  โดยปีนี้เป็นที่น่ายินดีว่านายจิตติ ชมพี ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาองค์ความรู้จากศิลปะการแสดงโขนและร่างกายศึกษา (Khon : Embodiment : Human Body, Knowledge Management) หรือ “ เกร็ดโขน ” ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน ณ เมืองลารอแชลและเมืองลิโมจ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ด้วยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานของภาครัฐทางด้านวัฒนธรรมการแสดงและศิลปะการออกแบบ ประกอบด้วย Maison des Écritures & Centre Intermondes, Ville de La Rochelle, Mille Plateaux CCN La Rochelle, Opéra de Limoges / Centre Jean Moulin และ ณ เมืองซานเตียโกเดกาลี สาธารณรัฐโคลอมเบีย ภายใต้งาน Bienal International de Danza de Cali จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2566  

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า.. การเข้าร่วมดำเนินโครงการดังกล่าวนับเป็นการบูรณาการกับนายจิตติ ชมพี ศิลปินร่วมสมัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยสร้างสรรค์ผลงานการแสดงรูปแบบร่วมสมัยที่พัฒนาจากพื้นฐานการแสดงดั้งเดิมร่วมกับนาฏศิลปินชาวไทย มีการเขียนบทความวิจัย การรวบรวมเนื้อหาที่ซ่อนเร้นในการแสดงโขนที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าทางประเพณีและประวัติศาสตร์ นำมาเสนอในประเด็นที่น่าสนใจ ด้วยรูปแบบของหนังสารคดีทั้งหกตอน หนังสือเกร็ดโขน การจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย การแสดงสดและสาธิตโขนในรูปแบบประเพณี รวมไปถึงการแสดงผลงานแบบร่วมสมัยควบคู่กันไป ซึ่งมีศักยภาพและมากด้วยสุนทรียะในองค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่ให้เป็นที่เข้าใจได้ในกลุ่มผู้สนใจนานาชาติ โดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เป็นที่ปรึกษาโครงการฯและภัณฑารักษ์ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่จะได้ส่งเสริมความนิยมไทย และการมีประสบการณ์ร่วมกับความเป็นไทย ของกลุ่มเป้าหมายฝรั่งเศสและโคลอมเบีย ผ่านอำนาจละมุน (Soft Power) ในระดับประชาชน โดยนโยบายการทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) จากองค์ความรู้เรื่องโขนภายใต้กิจกรรมเกร็ดโขน ซึ่งเป็นโครงการที่ วธ.และกระทรวงการต่างประเทศร่วมดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2564 ให้เกิดประโยชน์และเป็นที่ประจักษ์แพร่หลายสู่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐบาลไทยในเทศกาลศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติ อีกทั้งยังนับเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 45 ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและโคลอมเบียในปี พ.ศ. 2567 ด้วยสำหรับกิจกรรมในโครงการฯ ประกอบด้วย..

1. การเสวนา ภาพยนตร์สารคดี Miscellany of Khon โดยท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ณ Mille Plateaux CCN La Rochelle ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566   

2. การฉายภาพยนตร์สารคดี Miscellany of Khon ทั้งหกตอนซึ่งมีการสร้างและถ่ายทำหนังตอนใหม่ เรื่อง “ บาก ” ซึ่งจะถูกฉายรอบปฐมทัศน์ในทวีปยุโรป ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส และในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา ณ สาธารณรัฐโคลอมเบีย ประกอบด้วย Mille Plateaux CCN La Rochelle ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566, Opéra de Limoges / Centre Jean Moulin ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 และ  Museo La Tertulia ในวันที่ 10-12 พฤศจิกายน  2566 

3. การบรรยายและสาธิตการแสดงในหัวข้อ เกร็ดดนตรีสำหรับการแสดงโขน : การออกแบบเสียงในการแสดงด้วยแนวคิด Minimalism โดย รศ. ดร. พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมด้วยศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ Mille Plateaux CCN La Rochelle ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566, Opéra de Limoges / Centre Jean Moulin ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 , Museo La Tertulia ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566  

4. การแสดงร่วมสมัย School of Ganesh ที่ The Center for Dance and Choreography of the Valle del Cauca “ La Licorera ” ในงาน Bienal Internacional de Danza de Cali เมืองกาลี สาธารณรัฐโคลอมเบีย ในวันที่ 10-11  พฤศจิกายน 2566 

5. การเปิดตัวหนังสือเกร็ดโขน ครั้งแรกในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาใต้ ณ Mille Plateaux CCN La Rochelle สาธารณรัฐฝรั่งเศส และ ในงาน Bienal Internacional de Danza de Cali เมืองกาลี สาธารณรัฐโคลอมเบีย 

6. นิทรรศการภาพถ่าย เกร็ดโขน จัดแสดงที่ Centre Intermondes, La Rochelle ตั้งแต่วันที่ 15  กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2566  

7. การประชุมเชิงปฏิบัติการการแสดงโขนจากศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากร และ เทคนิคและองค์ความรู้ การออกแบบการแสดงร่วมสมัยในโครงการเกร็ดโขน ให้กับนักเรียนการแสดง ศิลปินมืออาชีพ และบุคคลทั่วไป ณ Mille Plateaux CCN La Rochelle ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566, Opéra de Limoges / Centre Jean Moulin ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 และ The Center for Dance and Choreography of the Valle del Cauca “ La Licorera ” ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’