สวรส. โชว์นวัตกรรมวิจัย “ ชุดตรวจหาการกลายพันธุ์ยีน NPM1 ” คัดกรองโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 ...

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โชว์นวัตกรรมวิจัยใช้ประโยชน์ “ ชุดตรวจหาการกลายพันธุ์ยีน NPM1 ” คัดกรองโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ช่วยพยากรณ์โรคและวางแผนรักษาแม่นยำ ในงานแถลงข่าวการจัดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) นับถอยหลังสู่งานมหกรรมการจัดแสดงผลงานวิจัย กว่า 1,000 ผลงาน กว่า 140 หน่วยงาน จากเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ และพร้อมโชว์ผลงานวิจัยโดดเด่นแห่งปี เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยให้นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในหลากหลายมิติ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้ยั่งยืน


ผศ.ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 เครือข่ายนักวิจัย สวรส.

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นำผลงานวิจัยเด่น “ ชุดตรวจหาการกลายพันธุ์ยีน NPM1 ” คัดกรองโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว จัดแสดงในงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ภายใต้แนวคิด “ วิจัยไทยก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยในงาน ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), ผู้ทรงคุณวุฒิจากเครือข่ายวิจัยของประเทศ และ สื่อมวลชน ได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ที่นำมาจัดแสดง โดย สวรส. ได้นำนวัตกรรมวิจัย ชุดตรวจหาการกลายพันธุ์ยีน NPM1 คัดกรองโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวไปจัดแสดงในงานแถลงข่าวดังกล่าว ซึ่งโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ (AML) เป็นมะเร็งเม็ดเลือดที่พบว่ามีอัตราการเสียชีวิตสูงในประเทศไทย และเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเม็ดเลือด ทั้งนี้คุณสมบัติเด่นของชุดตรวจฯ สามารถนำไปใช้ได้อย่างสะดวก แปลผลง่าย ช่วยพยากรณ์โรค และแพทย์สามารถวางแผนการรักษาผู้ป่วย AML ได้ถูกต้อง แม่นยำ ทันท่วงที ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายจากโรค AML ได้สูงขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา นับเป็นนวัตกรรมวิจัยที่ใช้องค์ความรู้ทางด้านการแพทย์จีโนมิกส์  

งานแถลงข่าวฯ ดังกล่าว นางสาวบุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส., หัวหน้าหน่วยงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครือข่ายนักวิจัย สวรส. ได้ร่วมให้ข้อมูลด้านประสิทธิภาพและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2566 ณ ห้อง Lotus 1-4 ชั้น 22 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ นับเป็นความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 18 และครั้งนี้ถือว่าเป็นการร่วมกันนำเสนอความก้าวหน้าของระบบวิจัยของประเทศ ผ่านการนำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ตลอดจนสามารถบูรณาการองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดกลไกในการพัฒนาและส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้พัฒนางานวิจัย ผู้สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง งานมหกรรมฯ ดังกล่าวจึงถือเป็นกลไกความร่วมมือที่มีความเข้มแข็งของหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยของประเทศไทย ในการนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ตลอดจนการผลักดันไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยภายในจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบนิทรรศการ ภายใต้ 6 หัวข้อสำคัญ ได้แก่ 1) งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 2) งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4) งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสังคมอย่างยั่งยืน 5) งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ 6) งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ซึ่งถือเป็นความหลากหลายจากผลงานวิจัยจากฝีมือคนไทย 

นอกจากนี้ ในงานดังกล่าว สวรส. ได้นำผลงานวิจัยเด่นไปจัดแสดงจำนวน 4 ผลงาน ได้แก่.. 1) ชุดตรวจหาการกลายพันธุ์ยีน NPM1 คัดกรองโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 2) หลอดดูดน้ำลายสองทาง : 2-way SS-suction อุปกรณ์ควบคุมความชื้นในช่องปาก 3) แผ่นปิดกะโหลกศีรษะไทเทเนียม 4) ชุดตรวจ albuminuria คัดกรองโรคไตเรื้อรัง รวมทั้งมีการจัดเวทีเสวนาห้องย่อยวิชาการ หัวข้อ “ Journey to Impact ” เส้นทางวิจัยนวัตกรรม สู่เศรษฐกิจและระบบสุขภาพไทยที่ยั่งยืน ในวันที่ 10 ส.ค. 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. และเวที Hilight Stage หัวข้อ “ วิจัยนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์มาตรฐานระดับสากล กับประสบการณ์ตรงของบริษัท Start up ชั้นนำ ” ในวันที่ 8 ส.ค. 2566 เวลา 15.00 - 15.50 น. ซึ่งผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของงานเพิ่มเติมได้ที่ www.researchexpo.go.th ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...