วช. ประกาศสุดยอด “ นักนวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐ จากการอบรมหลักสูตรพัฒนานักนวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐ COMMU MAX ปี 66 ”

ที่ห้องบอลรูม A-B โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร / เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดอบรมหลักสูตรพัฒนานักนวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐ COMMU MAX ภายใต้โครงการนวัตกรรมการสื่อสารสำหรับนโยบายภาครัฐ พร้อมมอบรางวัลการแข่งขันในโครงการพัฒนานักนวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐ COMMU MAX และมอบใบประกาศศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วมอบรม จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการสื่อสารขององค์กรภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โครงการและนโยบายที่เป็นประโยชน์ ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งการอบรมได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทั้งในระดับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในฝ่ายการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เข้าร่วมอบรมกว่า 90 คน จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสังกัด กระทรวง อว. กว่า 30 หน่วยงาน โดยมี ดร.ธันยพร สุนทรธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี (ฝ่ายการนักศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผู้อำนวยการ TUXSA MBA (Business Innovation) เป็นหัวหน้าโครงการฯ กล่าวสรุปโครงการ และ รองศาสตรจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมมอบรางวัลในครั้งนี้ 

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าอบรม ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนานักนวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐ COMMU MAX ระยะเวลาตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา ได้มีการอบรม Workshop จำนวน 3 ครั้ง และมีการแข่งขันทดลองสร้างสรรค์สื่อ ทั้งนี้กิจกรรมทั้ง 2 ได้สำเร็จเสร็จสิ้น วช. จึงขอมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เพื่อให้เป็นเครื่องหมายของความภาคภูมิใจ และเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกท่านนำความรู้ ทักษะ และแนวคิดการประชาสัมพันธ์ที่ได้รับจากในโครงการนี้ ไปพัฒนาต่อยอดสื่อสารข้อมูลข่าวสารในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน และเป็นบุคคลากรคุณภาพที่ช่วยยกระดับการสื่อสาร ของกระทรวง อว. ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป สำหรับโครงการที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันในโครงการพัฒนานักนวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐ COMMU MAX มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โครงการ Data for All จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โครงการเกษียณมีดี จาก วช. รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โครงการหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ จาก สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ รางวัล Popular Vote ได้แก่ โครงการ ทุน IDEs หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จาก บพข.

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...