ทอ. ติวเข้มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านที่ดิน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแลของกองทัพอากาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ...

พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะประธานกรรมการบริหารการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแลของกองทัพอากาศ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุอยู่ในการปกครองดูแลของกองทัพอากาศ ระหว่าง 28-30 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมสิรินพลา รีสอร์ท แอนด์ เรสเทอเรินท์ จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมการเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะเจ้าหน้าที่ทำงาน และผู้แทนจากกองบิน ณ ที่ตั้งต่างจังหวัด 


สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งให้กับผู้ปฏิบัติงานระดับผู้บริหาร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการปกครองดูแลและใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของกองทัพอากาศให้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเป็นเวทีเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านแผนที่และที่ดินระหว่างกัน เพื่อนำไปสู่การบูรณาการทำงานร่วมกันอันจะเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพอากาศต่อไปกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย.. 

-การฟังบรรยาย เรื่อง การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ผู้แทนจากกรมธนารักษ์) และการบรรยายพิเศษ เรื่อง ระเบียบ คำสั่งของ ทอ.ที่เกี่ยวข้อง (ผู้แทนจากกรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ) รวมทั้ง การบรยายพเศษ เรื่อง การสร้างมิตรภาพท่ามกลางความขัดแย้ง (ผู้แทนจากกรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ) ตลอดจนการบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีด้านการสำรวจรังวัดแผนที่ในยุคปัจจุบัน (ผู้แทนจากบริษัทดีเฟ้นเทค จำกัด)

-การแบ่งกลุ่มสัมมนา ในหัวข้อ “ แนวทางบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุของกองบิน ณ ที่ตั้งต่างจังหวัด ”


พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า.. “ การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเป็นงานที่มีความหลากหลายและมีความละเอียดอ่อนสูง ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องพิจารณาในการอนุญาตการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและประโยชน์ของกองทัพอากาศอย่างแท้จริง โดยต้องยึดถือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้และหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนร่วมงานนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ”


ทั้งนี้ กองทัพอากาศมีภารกิจในการกำกับดูแลที่ดินและสนามบินที่อยู่ในการปกครองดูแล จำนวน 155 แปลง คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 235,804 ไร่เศษ โดยกองทัพอากาศอนุญาตให้หน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศใช้ประโยชน์พื้นที่และพื้นที่บางแห่งของกองทัพอากาศได้มีการอนุญาตให้ใช้โดยอยู่ในลักษณะของการทำข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอก เช่น จังหวัดเชียงราย ในการพัฒนาสนามบินเชียงรายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ โดยคำนึงถึงภารกิจด้านการช่วยเหลือประชาชนและด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...