ซินโครตรอน ส่ง กราฟีน-กาแฟ งานวิจัยบนฐาน BCG ร่วมงาน Research Expo 2023 ...

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ส่งผลงานวิจัยบนแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ร่วมแสดงภายในงาน Research Expo 2023 ชู 2 ผลงานเด่น “ กราฟีนจากขยะ ” หมุนเวียนคาร์บอนสู่วัสดุกราฟีน ลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ และ “ การพัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟอราบิก้าไทยด้วยแสงซินโครตรอน ” สู่ตลาดกาแฟชนิดพิเศษ เพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร 


กรุงเทพมหานคร - สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนส่งผลงานวิจัยบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) จำนวน 9 ผลงาน เพื่อร่วมจัดแสดงภายในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 22-23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

ดร.ศรายุทธ ตั้นมี หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กล่าวว่า.. สถาบันฯ ได้ส่งผลงานร่วมแสดงใน ส่วน “ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ” โดยมีผลงานเด่น ได้แก่ ผลงานกราฟีนจากขยะ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่นำขยะมาผลิตเป็นกราฟีน ด้วยระบบสังเคราะห์กราฟีนด้วยการให้ความร้อนฉับพลัน โดยเลือกขยะที่มีไฮโดรคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก เช่น ขวดน้ำเกลือ ขวดพลาสติก ยางรถยนต์ กาบมะพร้าว ซังข้าวโพด เป็นต้น ซึ่งช่วยลดการเผาขยะชีวมวล ช่วยจัดการขยะ และหมุนเวียนคาร์บอนกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น นำกราฟีนไปผสมคอนกรีตเพื่อเพิ่มความแข็งแรง สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero) เพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้


“ อีกผลงานเด่นคือการพัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟอราบิก้าไทย เพื่อให้เป็นกาแฟที่มีกลิ่นและรสชาติที่เป็นอัตลักษณ์ โดยมุ่งเน้นการขายในตลาดกาแฟชนิดพิเศษ (Specialty) ที่มีมูลค่าการซื้อขายในตลาดสูง อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ นักวิจัยของสถาบันฯ ใช้เทคนิควิเคราะห์ด้วยแสงซินโครตรอนที่ให้ข้อมูลที่มีรายละเอียดเชิงเคมีและเชิงโครงสร้างภายในเมล็ดกาแฟที่มีความแม่นยำสูง ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกระบวนการเตรียมเมล็ดกาแฟให้มีคุณภาพระดับพรีเมียม ” ดร.ศรายุทธ ตั้นมี กล่าวนอกจากนี้ ยังมีผลงานอื่นๆ ของสถาบันฯ ได้แก่.. การพัฒนาฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชรสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารแบบยั่งยืน, การศึกษาผลของพรีไบโอติกจากใบผักโมโรเฮยะ ต่อการรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ในช่องปากด้วย ซึ่งพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันที่จัดจำหน่ายในท้องตลาด, การตรวจวิเคราะห์โครงสร้างและคุณภาพของโลชั่นมามาคาระ (Mama Kara) และยืนยันถึงประสิทธิภาพความสามารถของโลชั่นในการเสริมเกราะป้องกันผิว, การศึกษาเปปไทด์สายสั้น “ โคคูมิ ” ที่ช่วยส่งเสริมให้รสชาติและกลิ่นรสต่างๆ ในอาหารเกิดความกลมกล่อม เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสารปรุงสำหรับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ช่วยลดปริมาณผงชูรสและเกลือแต่คงรสชาติอร่อยไว้ได้, การพัฒนาวัสดุขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ชนิดใหม่จากขวดแก้วเหลือทิ้ง, การศึกษาโภชนาการในข้าวดอยเพื่อพัฒนาสู่ Super Food และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวไทยอบกรอบให้มีเส้นใยอาหารสูงและเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...