กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ...

ที่วัดโพสพผลเจริญ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี / เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 พลอากาศเอก อลงกรณ์  วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 

สำหรับกิจกรรมที่ทางกองทัพอากาศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น ประกอบด้วย.. 

-  พิธีรับพระราชทานถุงพระราชทาน และการเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยพิการ 

-  การจัดโรงครัวพระราชทานเพื่อบริการประชาชน

-  การให้บริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ได้แก่ การตรวจโรคทั่วไปและการรักษาอาการเบื้องต้น การตรวจทันตกรรม การตรวจวัดสายตา การแจกชุดตรวจ ATK และแอลกอฮอล์พกพา โดยกรมแพทย์ทหารอากาศ

-  การแสดงดนตรี โดยกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

-  การซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า การตรวจสภาพและปรนนิบัติบำรุงรถจักรยานยนต์ การให้บริการตัดผมชาย-หญิง โดยสำนักงานอาชีวศึกษา

-  การฝึกสอนเสริมสร้างอาชีพขั้นพื้นฐาน จากกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นอกจากนี้ กองทัพอากาศ ยังได้เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา หน่วยราชการภาคเอกชน และภาคส่วนราชการต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมรักษาความสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณชุมชนที่พักอาศัย เพื่อเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน ให้เล็งเห็นความสำคัญของการเสียสละ การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อันจะส่งผลโดยตรงต่อการเสริมสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็งด้วยความรัก ความสามัคคี และเอื้ออาทรต่อกัน อันเป็นหัวใจสำคัญ ของความเป็น “ จิตอาสาพระราชทาน ”


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ข้าราชการกองทัพอากาศ ประชาชนจิตอาสา และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ล้วนปลื้มปิติยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดี ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงชนชาวไทยตลอดไป ...  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...