ที่กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพฯ / เมื่อเวลา 10.00 น. วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในงานแสดงขีดความสามารถกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติทางอากาศ  (AOCC SYMPOSIUM) โดยมี พลอากาศเอก วรกฤต  มุขศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอเรื่อง “ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศคุณภาพ 2580 (QAOCC 2037) ”


ภายในงานมีการจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “ เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติทางอากาศ ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ พลอากาศเอก ณรงค์  อินทชาติ เสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะคณะกรรมการบริหารจัดการห้วงอากาศแห่งชาติ, รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร นักวิชาการด้านความมั่นคง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.ณพศิษฎ์  จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รวมทั้งการจัดนิทรรศการแสดงขีดความสามารถกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ 


นอกจากนี้ ยังได้ประกอบพิธีเกียรติยศ มอบโล่เฉลิมเกียรติให้แก่อดีตผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (ชื่อหน่วยขณะนั้น) พิธีเปิดอนุสรณ์ " สถานีเรดาร์ คปอ.ปรารถนาดี " พิธีมอบเครื่องหมายแสดงขีดความสามารถชั้นกิตติมศักดิ์ การบรรยายพิเศษ เรื่อง " Joint All Domains Command and Control : JADC2 " โดยผู้แทน 613th Air Operations Center, PACAF และ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " AOC-C2 MTT (How to Establish Joint All Domains Command and Control) "สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การสถาปนากองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ มีความมุ่งหมายเพื่อการขับเคลื่อนกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ไปสู่การเป็นกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศคุณภาพ เพื่อสอดรับกับนโยบายกองทัพอากาศคุณภาพของ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ภายใต้แนวคิด " มุ่งมั่น ยกระดับ พัฒนา " ผ่าน Key Success Factors 4 ประการ อันประกอบด้วย คนคุณภาพ ระบบงานคุณภาพ เทคโนโลยีคุณภาพ และขวัญกำลังใจที่ดี นอกจากนั้นยังได้แสวงหาภาคีเครือข่ายเพื่อบูรณาการขีดความสามารถในภารกิจที่กองทัพอากาศได้รับมอบ และส่งต่อให้กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศเป็นผู้ปฏิบัติ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...