" มานิตย์ เจเนติกส์ " MOU " เวอร์แบค " เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวนำเข้าวัคซีน TILAVAC S3 จากประเทศฝรั่งเศส ...

ที่ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / เมื่อเวลา 09.00 น. วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 จัดพิธีลงนามสัญญาการค้า TILAVAC S3 ระหว่างบริษัท มานิตย์ เจเนติกส์ จำกัด ระหว่าง บริษัท เวอร์แบค (ประเทศไทย) จำกัด เกี่ยวกับการเลี้ยงปลานิลเป็นอาชีพที่มีความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในประเทศไทย ซึ่งมีการเลี้ยงทั้งในบ่อดินและในกระชังทั่วทุกภาคของประเทศไทย แต่ทุกปีในช่วงฤดูร้อน เกษตรกรมักจะประสบปัญหาปลาตายเป็นจำนวนมาก ด้วยโรคสเตรปโตคอสโคซิส อันเกิดจากแบคทีเรีย Streptococcus ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว ทำให้ บริษัท มานิตย์ เจเนติกส์ จำกัด และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พยายามหาวิธีในการป้องกัน และศึกษาแนวทางแก้ไขโรคร่วมกัน โดยทาง บริษัท มานิตย์ เจเนติกส์ จำกัด ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอธิการบดี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ในการลงนามรับรองการอนุมัติการนำเข้าวัคซีน TILAVAC S3 จากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นออโตจีนัสวัคซีน ป้องกันโรคสเตรปโตคอสโคซิสในปลานิลและปลาทับทิมในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อนำวัคซีนมาศึกษาวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 

ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ จากที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน ระหว่าง บริษัท มานิตย์ เจเนติกส์ จำกัด และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากความร่วมมือดังกล่าวทำให้ บริษัท มานิตย์ เจเนติกส์ จำกัด ได้นำวัคซีนดังกล่าวเข้ามาทดลอง และวิจัย ซึ่งจากผลการทดลองพบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการรักษาโรค สเตรปโตคอสโคซิสได้ผลดี จากผลการศึกษาดังกล่าวทำให้บริษัท เวอร์แบค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีน TILAVAC S3 ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนวัคซีน TILAVAC S3  กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้รับเลขทะเบียนยาในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมาได้สำเร็จ

ปัจจุบันบริษัท เวอร์แบค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ได้รับอนุญาตนำเข้าและจัดจำหน่ายวัคซีน TILAVAC S3 ในประเทศไทยได้ โดยมีบริษัท มานิตย์ อินเตอร์เทรด จำกัด เป็น Exclusive Distributor ในประเทศไทย เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลและปลาทับทิมไทยสามารถเข้าถึง TILAVAC S3 ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค สเตรปโตคอสโคซิส ทำให้การเลี้ยงปลาได้ผลดียิ่งขึ้น ช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะของเกษตรกรและสร้างความมั่นใจในการบริโภคปลานิลและปลาทับทิมให้กับผู้บริโภคได้ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...