วว. ได้รับการเชิดชูเกียรติ CHIEF INNOVATION OFFICER ...

ที่ห้องบอลรูม โรงแรมพาร์ค ไฮแอท ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ / เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้ารับมอบเข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ CHIEF INNOVATION   OFFICER (CIO) จาก ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA  โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรจากองค์กรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคม ที่เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในองค์กร หรือเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานทางด้านนวัตกรรมในแต่ละองค์กร รวมถึงเพื่อสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการร่วมกันส่งเสริม  และสนับสนุนนวัตกรรมของประเทศไทย  ไปสู่การเป็น “ ชาติแห่งนวัตกรรม ”  ทั้งนี้ วว. ดำเนินงานด้วยวิสัยทัศน์ “ สร้างความเข้มแข็งให้ SMEs และชุมชน ผ่านระบบนิเวศนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน ” โดย ระบบนิเวศนวัตกรรม ของ วว. พร้อมให้บริการ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง ประกอบด้วย.. โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP), โรงงานนำทางสายการผลิตอาหารแห้ง  Co-working food space, ศูนย์นวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM 1,2), ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย (ALEC), ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (InnoAg), ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางครบวงจร (ICOS), อาคารเภสัชวิทยาและพิษวิทยา, ศูนย์ทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ (BioD), ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (RTTC), ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (InnoRobot), ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (InnoEn), ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SME ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จังหวัดปทุมธานี  

สนใจรับบริการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก วว.  ตลอดจนคำแนะนำปรึกษาด้านธุรกิจ  การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่  โทร.  0   2577 9000  โทรสาร    0  2577   9009 , เว็บไซต์    www.tistr.or.th , E-mail  : tistr@tistr.or.th , line@TISTR , IG : tistr_ig  หรือที่ “ วว. JUMP ” https://tistrservices.tistr.or.th/ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...