ทอ. ร่วมกับ กฟภ. จัดพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ ...

ที่ห้องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ และ จุดติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Floating Solar บริเวณสระน้ำ ข้างอาคารจอดรถ กองบัญชาการกองทัพอากาศ / เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Floating Solar) โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และ ผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมพิธี 
สืบเนื่องจากนโยบายของ พลอากาศเอก อลงกรณ์  วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ด้านการส่งกำลังบำรุง ให้ส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานทดแทนรูปแบบต่าง ๆ เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 กองทัพอากาศ และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง กองทัพอากาศ และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในกองทัพอากาศ การสำรวจ วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงซึ่งอยู่ภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว ว่าด้วยโครงการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Floating Solar) มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นการลดภาระงบประมาณด้านสาธารณูปโภค โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งแล้วเสร็จช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา 
ทั้งนี้ ได้นำระบบดิจิทัลมาช่วยในการอนุรักษ์และจัดการพลังงานไฟฟ้า โดยติดตั้งระบบ Floating Solar ที่มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 999.9 กิโลวัตต์ สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้เดือนละ 112,000 หน่วย ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคได้ 970,000 บาท ต่อปี และสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 670 ตันต่อปี โดยมีระบบติดตามผลการผลิตไฟฟ้า (Energy Monitoring System) ช่วยให้ติดตามหน่วยผลิตไฟฟ้าจากระบบ Floating Solar ได้แบบ Realtime และทราบภาพรวมการใช้พลังงานจากระบบฯ เพื่อนำมากำหนดนโยบายและเป้าหมายการลดใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


สำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Floating Solar) นั้น กองทัพอากาศถือเป็นหน่วยงานแรกของกระทรวงกลาโหม ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการพัฒนาองค์กรควบคู่กับการขับเคลื่อนประเทศตามทิศทางที่รัฐบาลกำหนดอย่างมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน ตลอดไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...