วช. ร่วมกับ มรภ.ภูเก็ต และ อบต.คลองท่อมใต้ จ.กระบี่ เสริมสมรรถนะ “ วิศวกรสังคม ” มุ่งพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ให้ก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม ...

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ และชุมชนบ้านในควน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ / เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ วช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ เรื่อง “ การสร้างสุดยอดผู้นําวิศวกรสังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ” โดยมี ดร.มานพ ชาชิโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นหัวหน้าโครงการฯ เพื่อเสริมสมรรถนะวิศวกรสังคม ด้วยการนำวิจัยและนวัตกรรม มาช่วยต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชนในการสร้างอาชีพ เสริมสร้างรายได้ พร้อมนี้ นางสาวปารวี เหร่เก็น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ นายไพศาล ชัยชนะสงคราม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ พร้อมด้วย ผู้นำชุมชนบ้านคลองท่อมใต้ และคณะนักวิจัยให้การต้อนรับ 

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า.. วช. ได้สนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ในการบ่มเพาะวิศวกรสังคมด้วยกระบวนการวิจัยและนวัตกรรม โดยโครงการวิจัย เรื่อง “ การสร้างสุดยอดผู้นําวิศวกรสังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ” เป็นการดำเนินการ ในกระบวนการบ่มเพาะวิศวกรสังคมด้วยวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ภูเก็ต จ.พังงา และจ.กระบี่ โครงการดังกล่าว ได้เข้าไปหนุนเสริมการสนับสนุนนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการวิศวกรสังคม นำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมให้นักศึกษาวิศวกรสังคมสามารถดำเนินการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ณ พื้นที่บ้านในควน ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ และได้นำหลักแนวคิดวิศวกรสังคมมาสู่การสร้างโจทย์และการปฏิบัติงานร่วมกับท้องถิ่นได้อย่างมีส่วนร่วม

นางสาวปารวี เหร่เด็น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ เปิดเผยว่า.. อบต.คลองท่อมใต้ และชุมชนบ้านในควน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายใต้การสนับสนุนของ วช. ดำเนินโครงการ “ สร้างสุดยอดผู้นำวิศวกรสังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ” ในพื้นที่ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้พัฒนาสมรรถนะและทักษะนักศึกษา ยกระดับทักษะทางสังคม ทักษะในศตวรรษที่ 21 จากการลงพื้นที่ระดมปัญหาเชิงพื้นที่ของชุมชนและสร้างนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้และศาสตร์ต่างๆ ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนในตำบลคลองท่อมใต้ให้คนในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการนำนวัตกรรมหรือองค์ความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันโดยการสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ของคนในชุมชน และต้องขอขอบคุณ วช. และ มรภ.ภูเก็ต ที่นำโครงการดี ๆ มาพัฒนาพื้นที่ของเรา

ดร.มานพ ชาชิโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มรภ.ภูเก็ต หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า..  มรภ.ภูเก็ต ดำเนินโครงการ “ สร้างสุดยอดผู้นำวิศวกรสังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ” เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาของ มรภ.ภูเก็ต มีทักษะในการเป็นวิศวกรสังคม ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ เชิงเหตุผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้งและทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ อาทิ ความยากจน ความเหลื่อมล้ำและปัญหาคุณภาพชีวิต โดยการสร้างหรือนำองค์ความรู้ที่หลากหลายในมหาวิทยาลัยมาบูรณาการในการแก้ปัญหาอีกทั้งเพื่อนำองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมที่มีในมหาวิทยาลัยราชภัฏไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน 


การลงพื้นที่บ้านในควน ต.คลองท่อมใต้ อ.คลอมท่อม จ.กระบี่ ในครั้งนี้ คณะนักวิจัยได้นำผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ วช. พร้อมสื่อมวลชน ร่วมเยี่ยมชมกระบวนการของชุมชน ใน 2 พื้นที่กิจกรรม ได้แก่.. 

1. น้ำหมักชีวภาพดับกลิ่นมูลหมูในชุมชนและการใช้เพื่อการเกษตร เพื่อแก้ปัญหาการส่งกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในบริเวณโดยรอบฟาร์มหมู จากการทดลองใช้นวัตกรรมดังกล่าว สามารถดับกลิ่นมูลหมูในชุมชนได้ ลดมลภาวะที่เกิดขึ้นในชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดการยอมรับด้วยการใช้หลักการทางชีวภาพ และ 2. การพัฒนาเครื่องแกงสู่การจำหน่ายระดับสากล โดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมร่วมกับชุมชนบ้านในควน โดยวิศวกรสังคมได้เข้ามาช่วยในการออกแบบ พัฒนาโลโก้และบรรจุภัณฑ์เครื่องแกง รวมถึงการพัฒนาสูตรเครื่องแกง ปริมาณส่วนประกอบของเครื่องแกงให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...