พิธีมหาพุทธาภิเษก “ พระพุทธธรรมราชูทิศจำลอง ” และ พระหล่อลอยองค์ พระพุทธธรรมราชูทิศ “ รุ่นแรก ” (ปางสมาธิ) ณ พุทธสถาน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ...

ที่พุทธสถาน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี / เมื่อเวลา 09.09 น. วานนี้ (วันที่ 1 กรกฎาคม 2566) พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส และสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ในการประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธธรรมราชูทิศจำลอง และพระหล่อลอยองค์ พระพุทธธรรมราชูทิศ “ รุ่นแรก ” (ปางสมาธิ) ในการนี้คณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอมวกเหล็ก และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธีฯ “ พระพุทธธรรมราชูทิศ ” (พระ - พุด - ทะ - ทำ - มะ - รา - ชู - ทิด) เป็นพระพุทธรูปที่กองทัพอากาศจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยได้รับประทานนามจาก เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ว่า “ พระพุทธธรรมราชูทิศ ” (พระ - พุด - ทะ - ทำ - มะ - รา - ชู - ทิด) แปลว่า พระพุทธรูปอันสถาปนาขึ้นเพื่ออุทิศถวาย พระราชกุศลแด่ ธรรมราชา เป็นพระพุทธปฏิมาประธานปางสมาธิ โดยมีต้นแบบมาจาก 4 รูปแบบ ประกอบด้วย พระพุทธเมตตา, พระพุทธอังคีรส, พระพุทธนวราชบพิตร และ พระพุทธรูป ภปร. โดย พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศในขณะนั้น มีดำริจะนำไปประดิษฐาน ณ พุทธสถานโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ซึ่งการออกแบบพุทธสถานเป็นเจดีย์ทรง 9 เหลี่ยม มีลักษณะพ้นขึ้นมาจากพื้นดิน แสดงออกถึงพลังของแผ่นดิน ตามชื่อของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

การสร้าง “ พระพุทธธรรมราชูทิศจำลองและพระหล่อยลอยองค์ ” พระพุทธธรรมราชูทิศ “ รุ่นแรก ” (ปางสมาธิ) ถือเป็นรุ่นประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศ ที่เป็นตัวแทนของพระพุทธรูปที่สำคัญของกองทัพอากาศทุกองค์ มีขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว จำนวน 999 องค์ และพระหล่อลอยองค์ จำนวน 9,999 องค์ หล่อจากชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์และแผ่นจาร จาก 1,000 พระเกจิทั่วประเทศไทย หลังจากนั้นได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นั่งปรกอธิฐานจิตพระพุทธรูปจำลองและหล่อลอยโดยเกจิอาจารย์ที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพศรัทธาของประเทศไทย ณ กองบินต่างๆ ทำการโยงสายสิญจน์รวมพระพุทธคุณจากพระพุทธรูปที่สำคัญของกองทัพอากาศ และจัดให้มีพิธีสมโภชน์และพิธีมหาพุทธาภิเษก ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ พุทธสถาน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี“ พระพุทธธรรมราชูทิศจำลองและพระหล่อยลอยองค์ ” พระพุทธธรรมราชูทิศ “ รุ่นแรก ” (ปางสมาธิ) ได้จัดให้มีการเช่าบูชาเพื่อนำรายได้ไปจัดสร้างปลียอดทองคำถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้พระราชทานนามโรงเรียนนายเรืออากาศ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ว่า “ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ” ซึ่งแปลว่า “ โรงเรียนนายเรืออากาศใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นกษัตริยาธิราชที่ยิ่งใหญ่รัชกาลที่ 9 ” ซึ่งภายในปลียอดทองคำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่จะประดิษฐาน ณ พุทธสถาน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่เคารพสักการะบูชาของทุกคนสืบไป

การสร้างปลียอดทองคำ อานิสงส์ไม่มีประมาณ ครอบจักรวาล ตามแต่จะปรารถนา มีปัญญา อันรู้แจ้งโลก รู้แจ้งธรรม และสำเร็จในมรรคค ผล นิพพาน ตลอดกาลนานเทอญ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...