จก.กร.ทอ. นำคณะผู้อบรม พสบ.ทอ. รุ่นที่ 2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ...

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ นำคณะผู้อบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นพิเศษ รุ่นที่ 2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2566

พลอากาศโท สมพร  แต้พานิช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ นำคณะผู้อบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นพิเศษ รุ่นที่ 2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี รวมทั้งการเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน ในพื้นที่ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2566
การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นั้น คณะผู้อบรม ฯ ได้ร่วมกับ นาวาอากาศโท ธีรวิทย์  ชิดเชื้อ ผู้บังคับการสถานีรายงานสมุย พร้อมกำลังพลกำลังพลจากสถานีรายงานสมุย จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เกาะสมุย โดยมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดทำแปลงผักเศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงโรงอาหาร มอบอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียน และสิ่งของต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านดอนธูป อำเภอกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมี คุณอุทัยวรรณ  ภู่ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป ให้การต้อนรับคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการตอบแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนเกาะสมุยที่ได้ให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนสถานีรายงานสมุย ซึ่งเป็นหน่วยงานของกองทัพอากาศด้วยดีเสมอมา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
ในการนี้คณะผู้อบรมฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของสถานีรายงานสมุย โดย นาวาอากาศโท ธีรวิทย์  ชิดเชื้อ ผู้บังคับการสถานีรายงานสมุย และการบรรยายพิเศษ โดย คุณสุธรรม  สามทอง รองนายกเทศมนตรีเกาะสมุย ณ โรงแรมเดอะแฟร์เฮ้าส์ บีช รีสอร์ต แอนด์ โฮเทล เกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และรับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชม กิจการของโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ เขื่อนรัชชประภา รวมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของกองบิน 7 พร้อมชมการจัดตั้งแสดงอากาศยาน ณ บริเวณลานจอดอากาศยาน กองบิน 7 ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นพิเศษ รุ่นที่ 2 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 23 สิงหาคม 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 45 คน ประกอบด้วย ข้าราชการกองทัพอากาศ และผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์ การสาธารณกุศลของกองทัพอากาศ การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ และรับทราบสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง และด้านการทหาร ตลอดจนนโยบายการบริหารประเทศ รวมทั้งตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้บริหารระดับสูงได้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในทางสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...