กองทัพอากาศ จัดกิจกรรม “ จิตอาสาพระราชทาน ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 พลอากาศเอก อลงกรณ์  วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ วัดสายไหม ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี


สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย พิธีรับพระราชทานถุงพระราชทาน และการเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ รวมถึงการให้บริการประชาชน ได้แก่ โรงครัวพระราชทาน การให้บริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า การตรวจสภาพและปรนนิบัติบำรุงรถจักรยานยนต์ การให้บริการตัดผมชาย-หญิง การฝึกสอนเสริมสร้างอาชีพขั้นพื้นฐาน และการแสดงดนตรี 

นอกจากนี้ กองทัพอากาศ ยังได้ร่วมกับ สำนักงานเขตดอนเมือง, สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนประชาชนจิตอาสา ดำเนินการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ บริเวณวัดคลองบ้านใหม่ และพื้นที่บริเวณริมคลองบ้านใหม่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ กวาดล้างลานวัด เก็บวัชพืชริมคลอง ฉีดจุลินทรีย์จิตอาสาเพื่อปรับสภาพผิวน้ำ รวมทั้งประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันรักษาคูคลองให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ

กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมุ่งเน้นจัดกิจกรรมที่ตรงตามความต้องการของชุมชนและประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ อีกทั้งยังมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วน เห็นความสำคัญของการเสียสละ การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อันจะส่งผลโดยตรงต่อการเสริมสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็งด้วยความรัก ความสามัคคี และเอื้ออาทรต่อกัน อันเป็นหัวใจสำคัญ ของความเป็น “ จิตอาสาพระราชทาน ” 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...