กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยว รายงานสถานการณ์ท่องเที่ยว 17 – 23 กรกฎาคม 2566 ...

24 กรกฎาคม 2566 : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประเมินเบื้องต้นพบว่าตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึง 23 ก.ค. 66 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวสะสมรวมกว่า 1.045 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 613,030 ล้านบาท และรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย 432,194 ล้านบาท สัปดาห์ที่ผ่านมา มีการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.60 (WoW) และนักท่องเที่ยวเอเชียตะวันออก ร้อยละ 2.54 (WoW) ในขณะที่ นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอเมริกาลดลง ร้อยละ 9.20 (WoW) 
โอเชียเนีย ลดลงร้อยละ 3.92 (WoW) เอเชียใต้ ลดลงร้อยละ 2.69 (WoW) โดยนักท่องเที่ยวอาเซียนและยุโรป 
ยังคงที่ ส่งผลให้สัปดาห์ที่ผ่านมา ในภาพรวมไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 566,611 คน ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 0.74 (WoW) (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค. 66) โดย 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ เวียดนาม และอินเดีย  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 47.4 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด และนักท่องเที่ยวที่มีอัตราการขยายตัวมากที่สุด ได้แก่ นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.39 (WoW)  นักท่องเที่ยวมาเลเซีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.60 (WoW) และนักท่องเที่ยวเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.62 (WoW) ในขณะที่ นักท่องเที่ยวอินเดีย และจีน ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.90 (WoW) และ ร้อยละ 0.46 (WoW) ตามลำดับ ทั้งนี้ กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยยังคงเป็นไปตามเป้าหมาย จากปัจจัยแวดล้อมที่ยัง
ส่งสัญญาณบวกต่อการเติบโตของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และสัปดาห์ถัดไป คาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ
จะเดินทางเข้าไทย ราว 570,000 คน จากตลาดอาเซียน เอเชียตะวันออก และตะวันออกกลาง เป็นหลัก

ในสัปดาห์ถัดไป คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะยังคงการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากการมีวันหยุดต่อเนื่องของรัฐปะหัง มาเลเซีย และการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางที่เป็นกลุ่มหลักในช่วงฤดูฝน 
อย่างไรก็ตาม นอกจากข้อจำกัดในการขยายเส้นทางการบิน และระยะเวลาในการอนุญาตตรวจลงตราให้กับ
กลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครน รวมถึงผลกระทบจากการปรับอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อของเฟด ซึ่งคาดว่าสัปดาห์นี้อาจเป็นการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นสัปดาห์สุดท้าย หลังสถานการณ์เงินเฟ้อดีขึ้นและเริ่มชะลอตัวลง ซึ่งจะส่งผลดีกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวต่อไป

สำหรับประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค. 66 พบว่าไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติตลอดทั้งสัปดาห์ (17–23 ก.ค. 66) มีจำนวนทั้งสิ้น 566,611 คน คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 80,945 คน ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 ที่ผ่านมา ทั้งสิ้น 14,758,293 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว 613,030 ล้านบาท โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจากจีน เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยมากที่สุด จำนวน 94,252 คน รองลงมา ได้แก่ มาเลเซีย (81,185 คน) เกาหลีใต้ (35,691 คน) เวียดนาม (28,714 คน) และอินเดีย (28,601 คน)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

CP LAND ปรับแผนสื่อสารเจาะนิวเจน พบถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ติดชาร์ตอันดับ 2 จากผลสำรวจของ Zanroo ...

3 หน่วยงาน ขานรับนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) อย่างมีระบบ ...