พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ ชัยพัฒนา ” ครั้งที่ 14 ...

ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร / เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ ชัยพัฒนา ” ครั้งที่ 14 โดยมี นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ, นาวาอากาศเอกหญิง พรรณประภา วัณณรถ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ, นายสุเมธ  ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ เฝ้ารับเสด็จ


ในโอกาสนี้ ประทานพระวโรกาสให้ พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าเฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ ชัยพัฒนา ” จากนั้นทรงประทานของที่ระลึกแก่ผู้บัญชาการทหารอากาศ, ทรงประทานเงินบริจาคและของที่ระลึกแก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และทรงประทานของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตฯ ตามลำดับสำหรับคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ ชัยพัฒนา ” เป็นกิจกรรมที่กองทัพอากาศจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เป็นต้นมา เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนโครงการพัฒนาอื่น ๆ โดยมีพระราชปณิธานเพื่อให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุข และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่อาณาประชาราษฎร์


สำหรับคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ ชัยพัฒนา ” ครั้งที่ 14 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ Happiness Air Force ” โดยเป็นการแสดงศักยภาพทางดนตรีของวงซิมโฟนีออร์เคสตรา กองทัพอากาศ และได้รับเกียรติจากศิลปินรับเชิญที่มีชื่อเสียง ได้แก่ นายนภ พรชำนิ, นางสาวเสาวนิตย์ นวพันธ์, นายนภัทร อินทร์ใจเอื้อ และ นางสาวสรวีย์ ธนพูนหิรัญ 


การแสดงภาคแรก จะเป็นการบรรเลงเพลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตรา การบรรเลงเดี่ยวฟลูต การขับร้องเพลงโดยนักร้องจากวงดุริยางค์กองทัพอากาศ และศิลปินรับเชิญ อีกทั้งการเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ ไกลกังวล ” , “ When ” , “ เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย ” และ “ แผ่นดินของเรา ” ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองไว้


สำหรับภาคที่สอง เป็นการแสดงที่เน้นความผ่อนคลาย ประกอบการขับร้องจากศิลปินรับเชิญ ที่มีความไพเราะเปี่ยมไปด้วยความสุข ที่จะสื่อให้เห็นว่าในปีนี้เป็นปีที่กองทัพอากาศประสบความสำเร็จในการดำเนินการย้ายที่ตั้ง “ โรงเรียนนายเรืออากาศ ” จากดอนเมืองไปสู่ที่ตั้งแห่งใหม่ที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นที่เรียบร้อย โดยได้รับพระราชทานนามว่า “ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ” นอกจากนี้ยังมีโอกาสสำคัญคือ “ ครบ 3 ทศวรรษ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ” จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกองทัพอากาศและประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยทั้งสองเหตุการณ์นี้ได้ถูกร้อยเรียงเรื่องราวในรูปแบบละครเวที สลับกับการขับร้องบทเพลง ในชื่อชุด “ สวรรค์บนม่านเมฆ ” (Kingdom in the Sky) 


ปิดท้ายด้วยบทเพลง “ ชัยพัฒนา ” บทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งผู้ประพันธ์มีแรงบันดาลใจจากท่วงทำนองและคำร้องของเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา เนื้อร้องแสดงถึงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทุ่มเท เสียสละ คิดค้นวิธีการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังพระราชดำรัสที่ว่า... “ ตามที่ได้ตั้งชื่อ มูลนิธิชัยพัฒนา ชัยชนะของการพัฒนานี้มีจุดประสงค์คือ ความสงบ ความเจริญ ความอยู่ดีกินดี ”


สำหรับการจัดแสดงคนเสิร์ตในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดียิ่ง จากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ในการบริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งแรงใจและแรงศรัทธาดังกล่าว ส่งผลให้การจัดแสดงคอนเสิร์ตฯ บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ ...

#คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่14 ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...