" ค.ร.อ.ท. " รุกคืบ ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไป ให้ความสำคัญการจัดการอาชีวศึกษา ...

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย(ค.ร.อ.ท.) รวมตัวยื่นหนังสือถึง ว่าที่นายกรัฐมนตรี และ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ  ที่ทำการพรรคก้าวไกล เพื่อขอให้การสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับการจัดการด้านอาชีวศึกษาของประเทศ โดย นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ประธานเครือข่ายฯ ได้กล่าวถึงเจตนารมณ์ที่ชัดแจ้งของการมายื่นหนังสือในครั้งนี้ เพื่อที่จะให้พรรคก้าวไกล ซึ่งเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ซึ่งมีหัวหน้าพรรคเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีและขณะเดียวกันคาดว่าจะได้ดูแลการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้มีข้อมูลในการพัฒนากระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษาซึ่งถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญของกำลังคนในการพัฒนาประเทศ โดยปัจจุบันนี้การจัดการด้านอาชีวศึกษายังรอความหวังไว้กับรัฐบาลใหม่ในการที่จะสร้างความเข้มแข็งและสร้างโอกาสให้มีการพัฒนาด้านอาชีวศึกษาให้จัดการเรียนการสอนที่ก้าวทันเทคโนโลยีและก้าวทันโลกอาชีพแห่งอนาคตได้

เครือข่ายฯ ได้รวบรวมข้อเสนอแนะแนวคิดในการปรับเปลี่ยนพัฒนาการอาชีวศึกษาในภาพรวมให้ ก้าวทันโลกอาชีพในอนาคตโดยมีข้อเสนอเบื้องต้นทั้งหมด 8 ข้อ ดังนี้..

1. การแก้ไข พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ...  ต้องมีมาตราใดมาตราหนึ่งว่าด้วยการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา โดยการบริหารการอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

- การอาชีวศึกษาแห่งชาติ

- การศึกษาอาชีวศึกษาเป็นระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ(เหมือนเยอรมัน)

2. การจัดการอาชีวศึกษาต้องมีความเป็นเอกภาพ(ปัจจุบัน ปวช. อยู่ในกฎหมายภาคบังคับ ส่วนระดับปวส.และปริญญาตรี ใช้กฎหมายอุดมศึกษาฯ)

- มี ก.ค.ศ. อาชีวศึกษาโดยตรง

3. สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาโดยการกระจายหรือเป็นนิติบุคคล

-  ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่งสังกัดสถาบัน เพื่อความเป็นเอกภาพทางการศึกษา

- การจัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด (สอจ.)

4. การสนับสนุนงบประมาณภาครัฐในการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

- งบฝึกอบรมพัฒนาครูให้ก้าวทันเทคโนโลยี

- งบส่งเสริมครูศึกษาต่อระดับสูงตรงตามสาขาวิชาชีพ

5. แก้ไขปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการมีส่วนร่วมระหว่างกระทรวงต่างๆ หน่วยงานและสถานประกอบการ ให้เอื้อต่อการจัดอาชีวศึกษา ( การจัดศึกษาระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ)

- กฎหมายกระทรวงแรงงาน

- กฏหมายกระทรวงอุตสาหกรรม

- กฏหมายกระทรวงการคลัง

6. สนับสนุนการแก้ไข พรบ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 (ฉบับปัจจุบัน) พัฒนาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับโลกปัจจุบัน

- พรบ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ตั้งแต่มีพรบ.ฉบับดังกล่าวถึงปัจจุบันยังไม่มีการแก้ไข ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและเทคโนโลยี หลายประการที่ทำให้การพัฒนาการอาชีวศึกษาประสบปัญหาในเชิงการบริหารจัดการ

7. ขอให้สนับสุนบุคลากร(ครู)ให้เพียงพอและพนักงานราชการให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาลัยฯ

8. ขอให้มีการแก้ไขงบรายหัวนักเรียนนักศึกษาอาชีวะและเปลี่ยนแปลงงบค่าหนังสือเป็นงบพัฒนาวิชาการ

นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ประธาน ค.ร.อ.ท. ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าตนเองคาดหวังว่า.. เมื่อได้ นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เข้าใจถึงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนทั้งประเทศนั้นย่อมจะรับข้อเสนอของเครือข่ายฯไปเป็นนโยบายในการพัฒนาการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพของประเทศได้แน่นอน ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...