" เครือข่าย ค.ร.อ.ท. " หนุน อาชีวะ สร้างผู้เรียนจิตอาสาสร้างคนดีมีอาชีพ ...

ทุกวันนี้สังคมมองว่าการสอนให้คนเป็นคนดีนำคนเก่งได้นั้นถือเป็นเรื่องที่ดีและควรทำอย่างยิ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะในหน่วยงานบริษัทร้านค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคราชการที่ได้เกิดปัญหาข่าวคราวการกระทำผิดของข้าราชการการทุจริตคอรัปชั่นที่มีมาอย่างต่อเนื่องล้วนสร้างความเสียหายให้กับองค์กรนั้นๆ ผู้ที่มีหน้าที่จัดการศึกษารับผิดชอบชีวิตเยาวชนและนักเรียนนักศึกษาควรที่จะมองถึงการให้ความรู้ด้านวิชาชีพวิชาการเท่านั้นยังไม่เพียงพอเท่ากับการสร้างคนดีให้กับสังคมด้วย

นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ประธานเครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย (ค.ร.อ.ท.) ได้กล่าวว่า.. ตนได้เสนอแนวทางการสร้างคนดีของผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาถึงประเด็นการที่สถานศึกษาต่างๆ ได้จัดการเรียนสอนและฝึกวิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพในอนาคตนั้นสิ่งหนึ่งที่จะต้องคำนึงถึงคือต้องสร้างผู้เรียนหรือนักเรียนนักศึกษาที่จบอาชีวศึกษาต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและเป็นคนดีมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือชุมชนและสังคมและประเทศชาติ ตั้งแต่วันแรกๆที่เข้าศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อการฝึกและสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนเป็นคนดีโดยจะจัดทำโครงการอาชีวจิตอาสาให้กับนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาของอาชีวะทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศได้นำไปเป็นแนวปฏิบัติในรูปแบบของ " อาชีวะจิตอาสา " ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมส่วนรวม 
" ยกตัวอย่างวิทยาลัยการอาชีพแห่งหนึ่งที่มีบริการพื้นที่ 5 อำเภอๆ ละ 5 ตำบลละ 10 หมู่บ้าน โดยแต่ละหมู่บ้านจะมีนักเรียนนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยแห่งนี้หมู่บ้านละ 5 คน ให้ผู้บริหารครูอาจารย์เชิญชวนและสร้างให้นักเรียนนักศึกษาเข้าชมรม " อาชีวะจิตอาสา " โดยที่ผู้บริหารครูอาจารย์จะต้องทำการเชิญชวนให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนเข้าโครงการอาชีวจิตอาสา เพื่อพัฒนาหมู่บ้านชุมชนหรือภูมิลำเนาโดยยกประเด็นการทำคุณความดีหรือการให้บริการชุมชนท้องถิ่นของผู้เรียนเมื่อมีงานเทศกาลมีบุญกุศลขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ที่แต่ละหมู่บ้านจัดขึ้นก็ให้นักเรียนนักศึกษาของหมู่บ้านนั้นเป็นแกนนำเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาในตำบลมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตรียมงานการให้บริการการทำความสะอาดหรือแม้แต่การให้บริการด้านวิชาชีพที่แต่ละผู้เรียนแต่ละสาขานำมาให้บริการกับชุมชนทั้งนี้สถานศึกษาจะต้องประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อให้ได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลนักเรียนนักศึกษาที่ออกไปร่วมกิจกรรมทำคุณความดีกับท้องถิ่นเพราะนักเรียนนักศึกษาเหล่านั้นก็ล้วนเป็นบุตรหลานในชุมชนหรือในปกครองของหน่วยงานในท้องถิ่นด้วยก็จะถือเป็นการร่วมมืออย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนจะเห็นความสำคัญว่าผู้เรียนอาชีวศึกษามีทั้งความรู้และมีคุณความดีก็จะได้รับการร่วมมือและเป็นการประชาสัมพันธ์การเรียนด้านอาชีวศึกษาไปด้วยเป็นอย่างดี "


นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี กล่าวเพิ่มเติมว่า.. ถ้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นอาชีวศึกษาของรัฐหรือเอกชน ถ้าให้ความสำคัญโดยจัดโครงการ“อาชีวะจิตอาสา" ทุกๆวิทยาลัยและดำเนินอย่างจริงจัง เชื่อมั่นว่าจะเป็นการสร้างภาพพจน์หรือภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษาของอาชีวศึกษาที่มีอยู่ทั่วประเทศและเป็นการสร้างภาพลักษณ์สร้างคุณความดีสร้างการยอมรับจากชุมชน สังคมได้อย่างแท้จริงต่อไป ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...