โฆษก ทอ. ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการจัดซื้อระเบิดร่อน ...

ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ / เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 จากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดซื้อ ระเบิดร่อน ของกองทัพอากาศว่าไม่โปร่งใส เงื่อนไขในการจัดซื้อไม่ชัดเจน นั้น 

พลอากาศตรี ประภาส  สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยถึง.. กรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดซื้อระเบิดร่อนของกองทัพอากาศ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยเกี่ยวข้อง ขอเรียนให้ทราบว่า กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ดำเนินการจัดซื้อชุดอุปกรณ์นำวิถีและเพิ่มระยะลูกระเบิดอากาศ (Guidance-Extended Range Kits) ซึ่งเป็นชุดอุปกรณ์สำหรับติดตั้งกับระเบิดอากาศขนาด 500 ปอนด์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้กำลังทางอากาศจากระยะไกลได้อย่างแม่นยำ (Stand-off/Precision) ด้วยระบบนำวิถีด้วยระบบดาวเทียมบอกตำแหน่งและระบบนำวิถีด้วยแรงเฉื่อย ซึ่งเป็นการวางแผนจัดซื้อตามอัตราอาวุธภาคอากาศเพื่อการเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศ 

กองทัพอากาศขอเรียนว่า การจัดซื้อชุดอุปกรณ์นำวิถีและเพิ่มระยะลูกระเบิดอากาศ (Guidance-Extended Range Kits) ได้ระบุในเงื่อนไขการจัดซื้อว่า ต้องผ่านการรับรองการใช้งานกับเครื่องบินขับไล่แบบ F-16, F-5 และ T-50 จากหน่วยงานภาครัฐซึ่งรับผิดชอบด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารของประเทศผู้ผลิต ทั้งนี้ การจัดซื้อได้ดำเนินการครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตลอดจนคำสั่งและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับพัสดุด้วยความรอบคอบตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงการจัดซื้อทุกประการ 

ทั้งนี้ กองทัพอากาศ ขอยืนยันว่า การจัดหายุทโธปกรณ์ และการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพในด้านต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความพร้อมของกองทัพอากาศ ในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศชาติ สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณและแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลเป็นสำคัญ ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’