จก.กร.ทอ. ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กองบิน ณ ที่ตั้งต่างจังหวัด ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ...

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 พลอากาศโท สมพร แต้พานิช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ณ กองบิน 3 จังหวัดสระเเก้ว และ กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะหนทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
โดยในช่วงเช้า นาวาอากาศเอก อำนาจ สิงหพันธ์ ผู้บังคับการกองบิน 3 ได้ให้การต้อนรับพร้อมพาเยี่ยมชมการปฎิบัติงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ การเตรียมพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย รวมทั้งนำคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกองบิน เพื่อชมแปลงสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงสุกร และการเผาถ่าน ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ จะช่วยให้ทหารกองประจำการได้มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำไปสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวหลังจากปลดประจำการต่อไปสำหรับในช่วงบ่าย นาวาอากาศเอก ประณต คุณอนันต์ ผู้บังคับการกองบิน 21 ได้ให้การต้อนรับคณะ และพาเยี่ยมชมแผนกกิจการพลเรือนของกองบิน เพื่อพูดคุยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกองบิน เพื่อชมแปลงสาธิตการปลูกผัก การทำปุ๋ย การเผาถ่านแบบไร้ควันจากเศษกิ่งไม้และตอไม้ การเลี้ยงสัตว์ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกองบิน 21 ต้องการให้กำลังพลและครอบครัว รวมทั้งทหารกองประจำการได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้มาเลี้ยงดูครอบครัว ตลอดจนยังเป็นสถานที่สำหรับศึกษาดูงานของประชาชนผู้ที่สนใจอีกด้วย
ปัจจุบัน งานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชน และพัฒนาประเทศ จำเป็นต้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อกองทัพอากาศ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธา สามารถเป็นที่พึ่งประชาชนได้ทุกสถานการณ์ ...


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...