“ ชพด. กลุ่มโอเพ่นแชท ” จัดงานลีลาศ “ พฤษภาฮาวาย ”

ที่สถานตากอากาศบางปู / เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 - 17.00 น. ชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ชพด.) “ กลุ่มโอเพ่นแชท ” จัดงานลีลาศในชื่อ “ พฤษภาฮาวาย ” เพื่อมอบรายได้สนับสนุนกองทุนสวัสดิการให้กับชมรมฯ ในการจัดกิจกรรมเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน เต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้.. นายพจน์ แพทย์วงษ์ ประธานกรรมการจัดงาน, นางมนัสวี พยัคฆนันทน์ ประธานที่ปรึกษากรรมการจัดงาน, ดร.พลวราเทพ จิระบรรเจิดสิรี คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดงาน พร้อมคณะกรรมการชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ชพด.) “ กลุ่มโอเพ่นแชท ”

โดยได้รับเกียรติจาก พล.ท.ชุมพร อินทร์ทองน้อย (ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) มาประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบเกรียติบัตรให้กับผู้ทำคุณประโยชน์กับชมรมฯ จำนวน 33 ท่าน และได้รับเกียรติจาก นางวราภรณ์ ทัตวิมล นายกสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปภัมภ์ มอบโล่ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์กับชมรมฯ จำนวน 4 ท่าน

' มนัสวี พยัคฆนันทน์ '
ประธานที่ปรึกษากรรมการจัดงาน

' พจน์ แพทย์วงษ์ ' ประธานกรรมการจัดงานรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จากการจัดกิจกรรมงานลีลาศ “ พฤษภาฮาวาย ” ครั้งนี้ มอบรายได้ สนับสนุนกองทุนสวัสดิการให้กับชมรมฯ ในการจัดกิจกรรมให้กับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน และ เต็ม ศักยภาพมากยิ่งขึ้น ...เคียงข่าว.. ชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ชพด.) เป็นชมรมที่เกิดจากกลุ่มคนที่เป็นนักวิชาการและข้าราชการที่เกษียณอายุแล้ว ซึ่งได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับคนพิการ มาโดยตลอดในระหว่างรับราชการ จึงจัดตั้งชมรมขึ้นมาเพื่อสานต่อกิจกรรมให้มีความต่อเนื่อง โดยมีแนวทางที่เป็นเป้าหมายสูงสุด คือ เพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีพัฒนาการก้าวหน้าทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน มีความสุขและเต็มศักยภาพยิ่งขึ้น การเป็นจิตอาสาที่ไม่มีปัจจัยสนับสนุน จึงเกิดงานวันนี้ขึ้น ...

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

CP LAND เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชิ้นแรก ‘ ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวคุณ ’ นำแสดงนำโดย สิงโต นำโชค ...

“ ศิลปินนักพันผ้า ” หนึ่งเดียวในไทย “ โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ” ผู้คิดค้นวิธีรักษาผืนผ้าไหมไทยทั้งผืนเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลัง ...

ททท. จัดอบรมโครงการ “ เจ้าบ้านที่ดี ” NEW CHAPTERS พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน มุ่งสู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ...