กองทัพอากาศ แถลงข่าว AIR FORCE RUN 2023 : NKRAFA HALF MARATHON ...

กองทัพอากาศ ชวนวิ่ง “ AIR FORCE RUN 2023 ” สนามใหม่ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 27 สิงหาคม นี้ สร้างการรับรู้การย้ายที่ตั้งโรงเรียนฯ จากดอนเมืองไปมวกเหล็ก จัดยิ่งใหญ่ไม่แพ้ครั้งที่ผ่านมา 
ที่ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ / เมื่อเวลา 15.00 น. วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน แถลงข่าวความพร้อมในการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล AIR FORCE RUN 2023 : NKRAFA HALF MARATHON (แอร์ฟอร์ซรัน 2023 : นัคราฟ้า ฮาล์ฟ มาราธอน) โดยมี นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะประธานกรรมการเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการย้ายที่ตั้ง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช, พลตำรวจตรี สุรพงษ์ อริยะมงคล เลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ พลอากาศโท สิทธิศักดิ์ สายเงิน หัวหน้าคณะทำงานจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล AIR FORCE RUN 2023 ร่วมในการแถลงข่าว

พลอากาศเอก อลงกรณ์  วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า.. จากแผนงานของกองทัพอากาศที่ได้ปรับย้ายที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จากที่ตั้งดอนเมืองไปสู่ที่ตั้งใหม่ ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการย้ายเข้าสู่ที่ตั้งใหม่ และเริ่มเปิดการศึกษาเต็มรูปแบบเรียบร้อยแล้ว สำหรับโรงเรียน นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้แก่กองทัพอากาศ รวมถึงได้ผลิตบุคลากรที่เป็นกาลังสำคัญให้แก่ประเทศชาติ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2496 นับถึงเวลานี้ เป็นเวลา 70 ปี เดิมนั้นชื่อ “ โรงเรียนนายเรืออากาศ ” ถือกำเนิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2556 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทรงพระราชทานนามใหม่ให้แก่โรงเรียนนายเรืออากาศแห่งใหม่ ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ว่า “ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ” มีความหมายว่า โรงเรียนนายเรืออากาศใหม่ ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นกษัตริยาธิราชที่ยิ่งใหญ่ รัชกาลที่ 9 เป็นเวลาถึง 70 ปี ที่โรงเรียนนายเรืออากาศได้อยู่ ณ ถิ่นดอนเมืองแห่งนี้ และในวันนี้ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้ย้ายสู่ ที่ตั้งใหม่ ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี อย่างสมเกียรติ สมภาคภูมิ สง่างาม สมกับคำว่า “ ตำนานแห่งทุ่งดอนเมืองสู่ ความรุ่งเรือง ณ มวกเหล็ก ”


“ ย้ายที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ถือเป็นวาระสำคัญของกองทัพอากาศ และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุก ๆ ภาคส่วน ทั้งในกองทัพอากาศ บรรดาศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือส่วนราชการและพี่น้องประชาชนชาวสระบุรี รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมและการแถลงข่าวในวันนี้ ” พลอากาศเอก อลงกรณ์ ฯ กล่าว

พลอากาศเอก พันธ์ภักดี  พัฒนกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะประธานกรรมการเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการย้ายที่ตั้ง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กล่าวว่า.. ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการย้ายที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จากที่ตั้งดอนเมือง ไปสู่ที่ตั้งใหม่ที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานรอบที่ตั้งและภาคประชาชน พร้อมเคียงข้างช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติให้แก่พี่น้องประชาชน เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวสระบุรี และจัดหารายได้มาสนับสนุนกิจกรรมการกุศลและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ซึ่งมุ่งเน้นสร้างสวัสดิการและให้ความช่วยเหลือแก่กำลังพล ข้าราชการชั้นผู้น้อย ครอบครัว ที่ต้องปรับย้ายถิ่นฐานมาปฏิบัติราชการ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม Training Camp, กิจกรรม OPEN HOUSE และกิจกรรมวิ่งการกุศล  AIR FORCE RUN 2023 : NKRAFA HALF MARATHON มั่นใจว่าทุกคนคงเคยได้เข้าร่วม หรือเคยได้ยินกิตติศัพท์ ชื่อเสียง และประทับใจงานวิ่ง AIR FORCE RUN ที่เคยจัดมา

พลอากาศโท สิทธิศักดิ์ สายเงิน หัวหน้าคณะทำงานจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล AIR FORCE RUN 2023 กล่าวถึงรายละเอียดการจัดงานว่า.. งานวิ่งการกุศลในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้ชื่อ AIR FORCE RUN 2023 : NKRAFA HALF MARATHON ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ภายใต้ Concept ที่ว่า THE NEXT LEVEL คือยกระดับงานวิ่งเหนือเพดานบินเดิม หรือพัฒนาการจัดงานวิ่งให้ดีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล โดยนำคุณลักษณะของ “นักเรียนนายเรืออากาศ” คือ STRONG / SMART / FUTURISTIC สีฟ้าเหลืองซึ่งเป็นสีประจำสถาบัน และอาคารกองบัญชาการโรงเรียนหลังใหม่ มาเป็นแนวคิดในการออกแบบ ทั้งในเรื่องของโลโก้การแข่งขัน เสื้อที่ระลึก ถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล จึงทำให้งานออกแบบทั้งหมด มีความสวยงาม โดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะงานวิ่งครั้งนี้เท่านั้น

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 5 กิโลเมตร (Fun Run), 10 กิโลเมตร (Mini Marathon) และ 21 กิโลเมตร (Half Marathon) โดยเส้นทางวิ่งทุกระยะ ครั้งนี้ถือเป็นพิเศษ โดยจะเน้นเส้นทางวิ่งภายในโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ชมสถานที่ บรรยากาศ ความสวยงามภายในโรงเรียน และจะมีเส้นทางที่วิ่งเข้าไปยังชุมชนมวกเหล็กด้วย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบ และชมความสวยงามของอำเภอมวกเหล็ก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับประเทศ ส่วนการจัดกลุ่มอายุของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน มีการจัดกลุ่มอายุตามมาตรฐานสากล และงานวิ่งนี้ถือเป็นงานแรก ๆ ที่ได้มีการจัดประเภทอายุมากกว่า 70 ปี ไว้ด้วย เพราะปัจจุบันมีกลุ่มผู้สูงอายุที่รักสุขภาพ มีสุขภาพแข็งแรง และเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งอย่างสม่ำเสมอ

นายพลวรรธน์  เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวขอบคุณกองทัพอากาศ ที่เห็นความสำคัญของจังหวัดสระบุรี และ อำเภอมวกเหล็ก ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของจังหวัดสระบุรี ในการรองรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  

พลตำรวจตรี สุรพงษ์ อริยะมงคล เลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า.. การแข่งขัน AIR FORCE RUN โดยกองทัพอากาศ จัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ทางกองทัพอากาศ มีนโยบายในการยกระดับการจัดการแข่งขัน ให้สามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น จึงได้ส่งหนังสือขอรับรองการแข่งขันและตรวจวัดเส้นทางโดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้เข้ากับ Concept : THE NEXT LEVEL โดยทางสมาคมได้ทำการส่งเจ้าหน้าที่ และกรรมการผู้เชี่ยวชาญไปทำการตรวจวัดเส้นทางการแข่งขัน ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งระยะการแข่งขันถูกต้องตามกฎของสหพันธ์ แล้วจะมีการออกหนังสือรับรองการแข่งขัน AIR FORCE RUN 2023 ในครั้งนี้ต่อไป จึงถือได้ว่าการแข่งขัน Air Force Run 2023 ได้ถูกบริหารจัดการเส้นทางและการแข่งขันตามมาตรฐานที่ทางสมาคมกีฬากรีฑากำหนด และถือเป็นครั้งแรกของการจัดกิจกรรม ที่จะพา Air Force Run 2023 เดินไปสู่มาตรฐานใหม่ ในระดับนานาชาติอย่างแท้จริง 

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของกิจกรรม AIR FORCE RUN 2023 : NKRAFA HALF MARATHON ได้ที่เฟซบุ๊ก “ AIR FORCE RUN ”

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ททท. ร่วมมือกับ บขส. จัดรถนำเที่ยวฟรี 10 วัน โอกาสครั้งสำคัญ เปิดกรุ มรดกธรรมล้ำค่าแห่งยุครัตนโกสินทร์ เส้นทางเที่ยวชมโบราณวัตถุล้ำค่าที่หาดูได้ยากกับกิจกรรม “ เป็นบุญตา ครั้งหนึ่งในชีวิต ”

CP LAND ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่กับ 17 พันธมิตร อัดแคมเปญแรงส่งท้ายปี ‘ สิงโต นำโปร ’

สมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย (TACCO) แถลงข่าวการจัดตั้งสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทย พร้อมเปิดตัว งาน Thailand Craft Chocolate Fest’24 ...